2006-12-22 13:23:29

Predvianočné stretnutie Svätého Otca s členmi Pápežského domu a Rímskej kúrie a prelatúry


Vatikán (22. decembra, RV) – Dnes predpoludním pápež Benedikt XVI. prijal na osobitnej predvianočnej audiencii členov Pápežského domu a Rímskej kúrie a prelatúry. Svätý Otec vo svojom príhovore zdôraznil význam najdôležitejších udalostí uplynulého roka, ktoré sa udiali v Cirkvi. Sústredil sa najmä na zhodnotenie svojich štyroch zahraničných apoštolských ciest. Predtým, ako prítomným zaželal radostné Vianoce a požehnaný rok 2007, pripomenul dôležitosť pokoja a mieru pre život jednotlivcov i celého ľudstva: Musíme sa naučiť, že pokoj nemôže byť dosiahnutý iba zvonku a že pokus o jeho nastolenie násilím prináša vždy iba nové násilie. Musíme sa naučiť, že pokoj – ako povedal anjel z Betlehema – sa spája s otvorením našich sŕdc Bohu. Musíme sa naučiť, že môže existovať iba keď nenávisť a egoizmus preklenieme z vnútra.“

 
Za zbor kardinálov predniesol vianočné a novoročné prianie pre Benedikta XVI. jeho dekan kardinál Angelo Sodano: Zvlášť sa vám chceme poďakovať za starostlivosť, s ktorou ste vykonávali svoju službu lásky, hodnú nástupcu svätého Petra. Na brehu Galilejského jazera sa Kristus trikrát opýtal apoštola Petra, či ho miluje. A po jeho kladnej odpovedi mu Pán zveril úlohu pastiera svojho stáda. Svätý Otče, vo vašej žiarivej službe ste neraz zdôraznili, že petrovský primát je vlastne službou lásky k Cirkvi a k celému ľudstvu. Nie nadarmo je vaša prvá encyklika kompletne venovaná pripomienke, že „Deus caritas est“ a že aj my by sme mali v sebe živiť tieto pocity lásky voči našim bratom a sestrám, stvoreným na Boží obraz a podobu.

 -dj-All the contents on this site are copyrighted ©.