2006-12-22 10:57:29

Benedikt XVI. vymenoval nového pápežského ceremoniára


Vatikán (22. decembra, RV) – Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval nového pápežského ceremoniára. Stal sa ním Mons. Guilliermo Javier Karcher zo Sekcie pre všeobecné záležitosti vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

V zhode s čl. 41-44 Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus sa Sekcia pre všeobecné záležitosti venuje otázkam, ktoré sa týkajú každodennej služby Najvyššieho veľkňaza, pokiaľ ide o Univerzálnu cirkev, aj o vzťahy s dikastériami Rímskej kúrie. Stará sa o redigovanie dokumentov, ktorých prípravu jej zveril Svätý Otec. Vykonáva akty, ktoré sa týkajú menovaní Rímskej kúrie a opatruje olovenú pečať a prsteň Rybára. Riadi funkciu a aktivitu zástupcov Svätej stolice, osobitne vo vzťahu k miestnym cirkvám. Na starosti má aj pôsobenie veľvyslanectiev pri Svätej stolici. Do jej pôsobnosti patria aj oficiálne médiá Svätej stolice a vydávanie “Acta Apostolicae Sedis” a “Annuario Pontificio”.

-dj-All the contents on this site are copyrighted ©.