2006-12-21 17:27:23

Csütörtökön a Szentszék is közleményt hozott nyilvánosságra az új varsói metropolita érsek kinevezésével kapcsolatban


A Szentszék, amikor az új varsói metropolita érsek kinevezéséről döntött, figyelembe vette életének minden mozzanatát, közöttük azokat is, amelyek múltjára vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a Szentatya teljes bizalommal van Stanisław Wielgus érsek iránt, és tudatosan bízta rá a varsói főegyházmegye főpásztori küldetését.
Eddig a közlemény.
Varsó új érseke, Stanisław Wielgus, határozottan visszautasítja azt a vádat, hogy együttműködött volna a kommunista titkosszolgálattal, a hatvanas évek végétől a kilencvenes évekig, mint ahogy ezt a „Gazeta Polska” lengyel hetilap állította. Wilegus érsek ezeket a vádakat „tervezett merényletnek” nevezi, amelyet valószínűleg az új megbízatásra való tekintettel indítottak ellene.
Itt jegyezzük meg, hogy Lengyelországban az utóbbi időben vita folyik annak szükségességéről, hogy megvizsgálják-e vagy sem a kommunista titkosszolgálat lehetséges infiltrációját az ország életének különböző területeire. Ezt mindezidáig nem sikerült megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani. Ebben az összefüggésben keletkeztek az ún. „média történetek”, amelyek a papok állítólagos kollaborációjára vonatkoznak. Egyes valós tények kizárása nélkül, azt lehet állítani, hogy az egyházi vezetők és a titkosszolgálat közötti találkozók legnagyobb részben a kapcsolattartás szokásos gyakorlatát jelentették a valós szocializmus korszakában, amelyet a kommunista rezsim kényszerített az egyházra. Az egyház a nehéz körülmények ellenére arra törekedett, hogy megvalósíthassa lelkipásztori küldetését.
All the contents on this site are copyrighted ©.