2006-12-19 17:36:47

Silvano Tomasi érsek, a genfi székhelyű ENSZ Hivatalok állandó szentszéki megfigyelője az elvándorlásról


December elején tartotta 92. ülését a Migráció Nemzetközi Szervezetének (IOM) Tanácsa Genfben, amelyen felszólalt Silvano Tomasi érsek is. Beszédében kiemelte, hogy a nemzetközi közösség ma már elsőbbséget szentel az elvándorlás kérdésének. Az elvándorlók fontos szereplői a politikai, gazdasági és társadalmi életnek. Az előrejelzések szerint az elvándorlás folytatódni fog, mint korunk fontos tényezője. Ez a továbbra is fennálló gazdasági egyenlőtlenségeknek, az elvándorlók demográfiai szerepének és a nemzetközi közösség konfliktusok megelőzésében mutatott kudarcának köszönhető. Újra kell értékelni a módot, ahogy a migrációról gondolkodunk, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten – szólított fel az érsek.
A következetes migrációs politikának a szentszéki megfigyelő szerint a következő feltételeknek kellene megfelelnie: a kérdést átfogó szempontból kell megközelíteni; a biztonsági szempontok ne váljanak korlátozóvá, hanem racionalizált és szervezett kapcsolat alakuljon ki az emberi erőforrások és a befogadó országok munkaerő igényei között; a migrációban érintett minden tényező aktívan és együttműködően vegyen részt a megoldás keresésében; az elvándorlók emberi méltósága és jogai álljanak a róluk folytatott viták középpontjába.
A történelmi tanulság az, hogy az elvándorlók gazdagítják a kultúrákat és a társadalmakat, a nemzeteken átnyúló családok és közösségek pedig a megértés és az építő jellegű kölcsönhatás hídjait építik. Ez azt mutatja, hogy a legfontosabb erőforrás maga a személy.
Végül Silvano Tomasi érsek azzal zárta beszédét, hogy fel kell építeni a szabályok és az alapelvek multi-laterális rendszerét, amely a közjót a legnagyobb mértékben elősegíti. Ehhez párbeszédre van szükség, amely a személyt központba állító erkölcsi alapokra épül és célja, hogy az elvándorlás választási lehetőség, és ne szükségszerűség legyen.

All the contents on this site are copyrighted ©.