2006-12-19 18:36:38

Kardinal Ruini o situaciji na Zapadu


(19. prosinca 2006. – RV) U sadašnjoj situaciji na Zapadu, kršćanski moral, žrtva čudne mržnje u sebi, koja ide usporedno s njegovim udaljavanjem od kršćanstva, čini se podijeljen na dva međusobno odvojena dijela – istaknuo je kardinal Camillo Ruini, Papin vikar za Rimsku biskupiju, u izlaganju koje je pred rimskim klerom održao 14. prosinca na Papinskome lateranskom sveučilištu. Jedan od ta dva dijela odnosi se na velike teme mira, nenasilja, pravednosti za sve, skrbi za siromašne u svijetu i poštivanje stvorenoga; taj dio – kako je pojasnio kardinal – uživa veliko javno poštovanje, iako bi mogao biti pokvaren moralizmom političkoga obilježja. Drugi dio je onaj koji se odnosi na ljudski život, obitelj i brak; on je znatno slabije prihvaćen na javnoj razini; štoviše, velika je smetnja u odnosu između Crkve i ljudi – istaknuo je nadalje kardinal te upozorio - U takvome kontekstu, naša je zadaća prije svega, učiniti da se kršćanstvo ne doima kao jednostavni moralizam, nego kao ljubav koju nam je Bog darovao, i koja nam daje snagu kako bismo 'izgubili vlastiti život', te kako bismo prihvatili i živjeli zakon života sadržan u Deset zapovijedi Božjih.All the contents on this site are copyrighted ©.