2006-12-18 16:55:31

XVI. Benedek pápa vasárnapi Úrangyala imádsága


Ádvent harmadik vasárnapján délben, XVI. Benedek pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében utalt rá, hogy a liturgia a lélek örömujjongására szólít fel bennünket. Azzal a híres antifónával, amely Pál apostol buzdítását idézi: „Gaudete in Domino” – Örvendjetek az Úrban- az Úr közel van. Az Úr Karácsony misztériumában váltja valóra ószövetségi ígéretét. Az öröm, amelyet Gaudete vasárnap liturgiája ébreszt a keresztények szívében, nem pusztán nekik van fenntartva: prófétai jövendölés, amely az egész emberiségnek szól, különösen a legszegényebbeknek, ebben az esetben azoknak, akiknek a legkevesebb okuk van az örömre. Gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik a Közel-Keleten, Afrika egyes vidékein, illetve a világ többi részén a háború drámáját élik: milyen örömben lehet részük? Milyen lesz Karácsonyuk? Gondoljunk a betegekre és a magányosakra, azokra, akik a fizikai megpróbáltatásokon túl, lelkükben is szenvednek, mert gyakran úgy érzik, hogy sorsukra hagyták őket: hogyan oszthatnánk meg velük örömünket, a
Gondoljunk azokra, különösen a fiatalokra – folytatta beszédében XVI. Benedek pápa – akik elveszítették a valódi öröm érzését, és ott keresik azt – hiába – ahol lehetetlen megtalálni: az önmegvalósítás, a siker felé vezető kétségbeesett versenyfutásban, a helytelen szórakozásban, a konzumizmusban, a mámor pillanataiban, a kábítószer hamis édenkertjeiben, és az elidegenedés más formáiban. Nem tehetjük meg, hogy ne hasonlítsuk össze a mai liturgia „Örvendjetek” – buzdítását ezekkel a drámai valóságokkal – mondta a Szentatya. Az örömre való felszólítás nem elidegenítő üzenet, nem egy meddő látszatmegoldás, hanem éppen ellenkezőleg, az üdvösség próféciája, felhívás a megváltásra, amelynek kiinduló pontja a belső megtérés.
Isten egy galileai falu egyszerű fiatal leányát, a názáreti Máriát választotta ki a világ átalakításához. Ezzel a köszöntéssel fordult hozzá: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled”. Ezekben a szavakban rejlik a valódi Karácsony titka. Isten megismétli ezeket a szavakat az egyháznak és mindnyájunknak: Örvendjetek, az Úr közel van! Mária segítségével ajánljuk fel önmagunkat, alázattal és bátran, hogy a világ fogadja be Krisztust, aki a valódi öröm forrása.
A Szentatya ezután felhívást intézte az iraki menekültek érdekében a nemzetközi közösséghez. Irakiak százezrei kényszerültek arra, hogy elhagyják hazájukat, az ottani drámai helyzet miatt, és Szíriába meneküljenek. Érdekükben már elkötelezte magát a szíriai Caritas. Most a Pápa a magánszemélyekhez, a nemzetközi szervezetekhez és a kormányokhoz fordult, hogy további erőfeszítésekkel siessenek a menekültek megsegítésére. A Szentatya azért imádkozik az Úrhoz, hogy nyújtson vigaszt ezeknek a testvéreinknek, és késztesse sokak szívét nagylelkű segítségre.
Az Úrangyala elimádkozása után a nagy világnyelveken köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő zarándokcsoportokat. Spanyolul szólt a kaliforniai székhelyű „El Sembrador” – „A magvető” katolikus rádió és televízió adó képviselőihez is, arra buzdítva őket, hogy hirdessék mindenkinek a betlehemi gyermek megszületésének jó hírét.
A Pápa olasz nyelvű köszöntése elsősorban a római gyerekeknek szólt, akik családtagjaikkal és nevelőikkel együtt, a hagyománynak megfelelően, ezen a vasárnapon hozták el a Szent Péter térre azokat a kis Jézus szobrocskákat, amelyeket majd szenteste elhelyeznek otthonaikban, az iskolákban és plébániákon felállított betlehemi jászlakban. A Szentatya szívből adta áldását a „Bambinello”-nak nevezett kis szobrokra, és arra kérte a gyerekeket, hogy a jászol előtt imádkozzanak a Szentatya szándékára is.All the contents on this site are copyrighted ©.