2006-12-17 12:29:27

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán (17. decembra, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril:
 
„Drahí bratia a sestry,
V dnešnú tretiu adventnú nedeľu nás liturgia pozýva k radosti v duchu a to prostredníctvom slávnostnej antifóny, ktorá pochádza z listu apoštola Pavla: „Radujte sa v Pánovi“. „Ustavične sa radujte v Pánovi! … Pán je blízko” (por. Filip 4,4.5). Podobne aj v prvom čítaní sme počuli pozvanie k radosti. Prorok Sofoniáš na konci VII. storočia pred Kristom sa obracia na mesto Jeruzalem a na jeho obyvateľov so slovami: „Plesaj, dcéra Siona, jasaj Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema! Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina“ (Sof 3,14.17). Podobne aj Boh je tu predstavený s podobnými pocitmi:  „Zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania“ (Sof 3,17). Tento prísľub sa naplno uskutočňuje v tajomstve Vianoc, ktoré budeme o týždeň sláviť a ktoré nás pozývajú k obnove nášho života a dejín práve „dnes“.

 
 Radosť, ktorú liturgia opäť prebúdza v srdciach kresťanov nie je rezervovaná iba im: je to prorocká správa, ktorá je určená celému ľudstvu a osobitným spôsobom tým najchudobnejším, v tomto prípade najchudobnejším v radosti! Myslíme na našich bratov a sestry, zvlášť na Blízkom Východe, v niektorých oblastiach Afriky a na iných častiach sveta, kde podstupujú drámu vojny: akú radosť môžu prežívať? Aké budú ich Vianoce? Myslíme na mnohých chorých a ľudí osamotených, ktorí sú skúšaní nielen fyzickým ale aj duševným spôsobom, pretože nezriedka sa cítia byť opustení: ako zdieľať radosť s nimi tak, aby sme zároveň nestratili rešpekt pred ich utrpením? Myslíme však aj na tých, - osobitne na mladých – ktorí stratili skutočný zmysel pre radosť a márne ju hľadajú tam, kde ju nájsť nemožno: v horúčkovitom hľadaní seba potvrdenia a úspechu, vo falošnej zábave, v konzumizme, vo chvíľach opojenia, v umelom raji drog a v akejkoľvek inej forme odcudzenia sa. Nemôžeme tieto dramatické skutočnosti nevložiť do kontrastu s pozvaním dnešnej liturgie k radosti. Podobne ako v časoch proroka Sofoniáša patrí toto Pánovo pozvanie privilegovaným spôsobom práve tým, ktorí sa nachádzajú v skúškach, „ľuďom zranených životom a sirotám bez radosti“. Pozvanie k radosti nie je posolstvom, ktoré by nás odcudzilo sebe samým, ani nie je sterilným utišujúcim prostriedkom, ale naopak, je to proroctvo spásy, je to výzva k záchrane, ktorá začína vnútornou obnovou.
  
Kvôli premene sveta Boh si vybral pokorné dievča z galilejského mestečka, Máriu z Nazareta, a obrátil sa na ňu s týmto pozdravom: „Raduj sa, plná milosti, Pán je s tebou“. V týchto slovách spočíva tajomstvo opravdivých Vianoc. Boh ho opakuje Cirkvi a každému z nás: Radujte sa, Pán je blízko! S Máriinou pomocou ponúknime seba samých s pokorou a odvahou, aby svet mohol prijať Krista, ktorý je prameňom opravdivej radosti.

 
- ls -All the contents on this site are copyrighted ©.