2006-12-16 17:24:11

Warszawa: prawosławny duchowny laureatem Nagrody św. Alberta


Nagrodą im. św. Brata Alberta - Adama Chmielewskiego został uhonorowany 14 grudnia rosyjski duchowny prawosławny Andriej Kurajew. Ceremonia wręczenia odbyła się na Zamku Królewskim. Przyznano mu ją za wieloletnią działalność misyjną na terenie byłego Związku Radzieckiego.

W laudacji jedyny prawosławny poseł polskiego Sejmu Eugeniusz Czikwin powiedział: „O. Andriej będąc członkiem rosyjskiego Kościoła prawosławnego dotkniętego w XX w. prześladowaniami, które można by porównać tylko z tymi, z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa, wybrał drogę głoszenia Ewangelii ludziom siłą oderwanych od wiary. Poprzez swoje wykłady, spotkania, także na koncertach muzyki rockowej niesie on ludziom słowo o Chrystusie dając im nadzieję”.

Ze swej strony Andriej Kurajew dziękując za przyznane wyróżnienie podkreślił konieczność pracy misyjnej w Rosji, pracy, która nie jest łatwa. Zdecydowanie przeciwstawia się on, że „kogo Pan Bóg zechce, to sam do Kościoła przyprowadzi”.

Pole jego działalności misyjnej obejmuje byłe republiki ZSRR. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się do zebranych, jak to sam określił, najbardziej chrześcijańskim zwrotem - Christos Waskries (Chrystus Zmartwychwstał), życząc, żeby stało to stałą treścią życia każdego człowieka.

Nagrodę im. św. Brata Alberta - Adama Chmielewskiego otrzymali także metropolita lwowski, kard. Marian Jaworski, kapelan prezydenta RP ks. Roman Indrzejczyk, senator Andrzej Kawecki i pisarz Tomasz Łubieński. Jest ona przyznawana od 31 lat za promowanie wartości chrześcijańskich, głęboko humanistycznych w kulturze, sztuce i życiu społecznym.


W. Raiter, Moskwa
All the contents on this site are copyrighted ©.