2006-12-16 10:03:32

Svätá stolica o Medzinárodnej dohode o ochrane práv ľudí s postihnutím


Vatikán (16. decembra, RV) - Na pôde OSN sa v uplynulých dňoch hovorilo o otázkach, týkajúcich sa ľudských práv ľudí s postihnutím, aj v súvislosti s alternatívnymi prístupmi, využívanými pre zlepšenie ich života. Svätú stolicu na zasadnutí zastupoval stály pozorovateľ arcibiskup Celestino Migliore. Zdôraznil, že ochrana práv, dôstojnosti a hodnoty ľudí je jedným z kľúčových cieľov pôsobenia Katolíckej cirkvi: Vždy sa usiluje pomáhať postihnutým zaradiť sa do spoločnosti, presvedčená, že majú plné a neodňateľné ľudské práva.

Arcibiskup sa na zasadnutí vyjadril aj k textu Medzinárodnej dohody o ochrane a podpore práv a dôstojnosti ľudí s postihnutím, konkrétne k článku 25, ktorý sa zameriava na sexuálne a reprodukčné zdravie. Podľa zákonov niektorých krajín je do tejto oblasti zahrnuté aj vykonanie potratu, s čím Svätá stolica absolútne nesúhlasí. Požaduje zmenu formulácie textu a upresnenie pojmov, aby nemohlo dôjsť k zneužívaniu dokumentu na účely, ktoré „popierajú prirodzené právo na život každej ľudskej bytosti.“ Podľa arcibiskupa Miglioreho Svätá stolica nepodpíše Medzinárodnú dohodu, kým sa sporné body v jej obsahu nezmenia.

-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.