2006-12-16 17:02:49

Muzea Watykańskie: audiencja na koniec jubileuszu


Wychowawczą rolę muzealnictwa w dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie podkreślił Papież, przyjmując uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowany w dniach od 13 do 16 grudnia przez Muzea Watykańskie na zakończenie obchodów ich 500-lecia. W sympozjum, zatytułowanym: “Idea muzeum, jego tożsamość, rola i perspektywy”, wzięli udział dyrektorzy najważniejszych placówek muzealnych świata.
 
„Można by powiedzieć, że Muzea Watykańskie stanowią niezwykłą okazję do ewangelizacji” – stwierdził Papież przyjmując uczestników kongresu. Przez eksponowane dzieła dają one zwiedzającym wymowne świadectwo stałego splatania się tego co boskie i co ludzkie w życiu i dziejach narodów. Ogromna liczba ludzi, którzy codziennie je zwiedzają, dowodzi rosnącego zainteresowania tymi arcydziełami i świadectwami historycznymi. Stanowią one wspaniałą syntezę Ewangelii i kultury – dodał Ojciec Święty.

Benedykt XVI podkreślił szczególne znaczenie muzeów dla młodych pokoleń. Mogą tam one poznać korzenie swej historii i kultury. „Muzea – powiedział Papież – będą mogły przyczynić się do szerzenia kultury pokoju, jeśli, zachowując charakter przybytków pamięci historycznej, będą też miejscami dialogu i przyjaźni”.


ak/ RVAll the contents on this site are copyrighted ©.