2006-12-16 18:53:39

Dostojanstvo, vrednota i pravâ invalida


(16. prosinca 2006. – RV) Dostojanstvo, vrednotu i pravâ invalida istaknuo je nadbiskup Celestino Migliore, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, u svojemu izlaganju na 61. sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, održane 13. prosinca. Nadbiskup je također objasnio zbog čega Sveta Stolica nije potpisala Konvenciju o pravima invalidnih osoba, koju je skupština prihvatila istoga dana. Članak 25., koji govori o zdravlju, a posebice dio koji se odnosi na – kako stoji u tekstu - „seksualno i reproduktivno zdravlje“, priječi Svetu Stolicu u potpisivanju konvencije kojoj je cilj jamčenje potpune integracije invalidnih osoba u društvo, i s kojim se Sveta Stolica slaže – istaknuo je nadbiskup Migliore, te objasnio kako se Sveta Stolica protivi uvrštenju toga izraza, jer u brojnim zemljama, usluge za reproduktivno zdravlje obuhvaćaju pobačaj, te tako uskraćuju pravo na život svakoga ljudskog bića. Tragično je da se, dok je nedostatak fetusa uvjet za odobrenje pobačaja, Konvencija, sastavljena kako bi osobe s invaliditetom zaštitila od svake diskriminacije u poštivanju njihovih prava, može koristiti za uskraćivanje osnovnoga prava na život nerođenih osoba s invaliditetom – upozorio je nadbiskup, te primijetio kako unatoč korisnim člancima koje sadrži spomenuta konvencija, Sveta Stolica nije u stanju potpisati ju. Podsjetimo kako će konvencija, koju je Opća skupština Organizacije ujedinjenih naroda jednoglasno prihvatila 13. prosinca, stupiti na snagu 30 dana nakon što ju ratificira najmanje 20 država, što se pretpostavlja mogućim između 2008. i 2009. godine. Konvencija obvezuje zemlje potpisnice na prihvaćanje zakonâ koji zabranjuju diskriminaciju bilo kojeg oblika invaliditeta; vlade će, osim toga, trebati suzbijati stereotipe i predrasude, te promicati puno sudjelovanje invalida u društvenome životu, ističući – kako stoji u dokumentu – da svako ljudsko biće ima pravo na život.All the contents on this site are copyrighted ©.