2006-12-16 18:24:08

A Vatikáni Múzeumok az evangelizálás rendkívüli lehetőségét képviselik


A Szentatya nagy örömmel köszöntötte a világ legnagyobb múzeumainak igazgatóit, akik december 13 és 16 között nemzetközi konferenciával zárták le a Vatikáni Múzeumok fennállásának 500. évfordulójára rendezett eseménysorozatot. A Pápa utalt rá, hogy az év során megtartott rendezvények célja nem pusztán a múlt felidézése volt, hanem az is, hogy a nagyszámú látogató, aki nap, mint nap felkeresi a Vatikáni Múzeumokat, még jobban elmélyíthesse az ott szerzett ismereteit. A mostani szimpózium témája is rendkívül időszerű és érdekes. Azt kutatja, hogy mi a múzeum önazonossága és szerepe ma, illetve a jövő távlatában. Az egyház a kezdetektől fogva támogatja a művészeteket, és azokat az emberi és spirituális haladás kiváltságos eszközeinek tekinti. A Szentatya emlékeztetett arra a feliratra, amelyet tiszteletre méltó előde, XV. Benedek pápa vésetett a Keresztény Múzeum bejárata fölé: „Róma városa tündöklésének előmozdítására és a keresztény vallás igazságának megerősítésére”.
A Vatikáni Múzeumok évszázadokon át bekövetkezett bővülése azt bizonyítja, hogy ezek a célkitűzések mindig jelen voltak a római pápák elkötelezettségében. A Vatikáni Múzeumok „genetikai kódjába” be van írva a következő igazság: a nagy klasszikus civilizáció, valamint a zsidó-keresztény kultúra nem állnak szemben egymással, hanem Isten egyetlen terve felé irányulnak. A Vatikáni Múzeumok az evangelizálás rendkívüli lehetőségét képviselik, mert a kiállított tárgyakon keresztül ékesszóló tanúságot tesznek a látogatók számára arról az összefonódásról, amely szüntelenül tapasztalható az isteni és az emberi között a népek életében és történelmében. Ma a Múzeum kiváltságból joggá vált, a művészek, szakértők, a kultúra emberei központjából egyre inkább mindenki „otthonává” válik. Továbbá elősegítheti a kultúrák és vallások közötti párbeszédet, amely könnyebbé teheti egymás kölcsönös megismerését. Ezáltal gyümölcsözőbbé válhatnak azok az erőfeszítések, amelyek az egész emberiség számára a szolidáris haladás és béke jövőjére irányulnak. A Múzeumok hozzájárulhatnak a béke kultúrájának terjesztéséhez, ha, megőrizve természetüket, vagyis azt, hogy a történelmi emlékezet szentélyei legyenek, egyben a párbeszéd és a mindenki közötti barátság helyeivé válnak – mondta XVI. Benedek pápa a Vatikáni Múzeumok által szervezett nemzetközi konferencia résztvevőihez intézett beszédében.All the contents on this site are copyrighted ©.