2006-12-16 18:29:33

A Szentté avatási Kongregáció a Szentatya jóváhagyásával közzétette a Kaszap István hősies erényeit elismerő dekrétumot


XVI. Benedek pápa december 16-án kihallgatáson fogadta José Saraiva Martins bíborost, a Szentté avatási Kongregáció prefektusát. A kihallgatás során a Szentatya engedélyt adott arra, hogy a Kongregáció közzétegye összesen 20 szentéletű vagy vértanú szentté illetve boldoggá avatásával kapcsolatos dekrétumot. RealAudioMP3
Ezek között egy magyar is szerepel, nevezetesen a székesfehérvári születésű Kaszap István hitvalló, akinek elismerték hősies erényeit. Kaszap István 1916. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén született, mélyen vallásos családból és 1935. december 17-én hunyt el Székesfehérvárott. Magas eszmények vonzották: pap és szerzetes akart lenni. Az isteni Gondviselés Jézus Társaságába vezette, 1934. július 31-én, Szent Ignác ünnepén lépte át a budai Manréza küszöbét. Jóllehet gyermekkorában egészséges volt, sőt még tornászbajnokságot is nyert, a noviciátus során betegeskedni kezdett és hosszú szenvedés után halt meg, anélkül, hogy letehette volna fogadalmait a jezsuita rendben. Szentség hírében halt meg 1935. december 17-én. Földi életének utolsó üzenete ez volt: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez.” Amikor Kaszap István meghalt, a székesfehérvári hívek tömegesen keresték fel sírját és a Prohászka emlék-templomba számtalan márványtábla jelzi, hogy közbenjárására imameghallgatások történtek.

A római Szenttéavatási Kongregáció a Gondviselés akaratából éppen Kaszap István égi születésnapjának vigíliáján, december 16-án tette közzé az említett dekrétumot. Még inkább fokozza örömünket, hogy Isten szolgájának mennyei születésnapja idén éppen Advent harmadik, Gaudete vasárnapjára esik. „Gaudete in Domino semper!” – Örüljetek mindig az Úrban!, – hangzik ezen a napon a szentmise kezdőéneke.
Amennyiben az Isten szolgája, Kaszap István közbenjárásának tulajdonított csodás imameghallgatások elismerést nyernek, megnyílik az út boldoggáavatása felé.
Az örömhírhez, most azzal az imával csatlakozunk, amellyel mielőbbi boldoggáavatását kérjük: Jóságos Jézus, aki azt mondottad, "ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és kövessen engem", tekints hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az ő közbenjárására add meg nekünk, amit kérünk Tőled, feltéve, hogy az javunkra válik. Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet, hogy az ő példájára mi is mindig hűségesen szolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet. Amen.
 All the contents on this site are copyrighted ©.