2006-12-16 18:26:50

A Szentszék és a Montenegrói Köztársaság diplomáciai kapcsolatokat létesített egymással


A Szentszék és a Montenegrói Köztársaság a kölcsönös baráti kapcsolatok megerősítése érdekében elhatározta apostoli nunciatúra illetve nagykövetség felállítását.
Az Evangélium a kereszténység első évszázadában érkezett el Montenegróba. A 395-ben kettészakadt Római birodalom keleti és a nyugati része közötti határvonal áthaladt az országon. Montenegró a nyugat-római birodalom bukása után Bizánc fennhatósága alá került. A VII. század elején szláv törzsek telepedtek le Montenegró északi területén, akiket bencés szerzetesek térítettek meg. A partvidék a római népek kezén maradt. 1042-ben hozták létre a Bizánctól független Duklja államot, (a mai Montenegró abban az időben ezen a néven illetve Zéta-ként volt ismert). Mihály herceg, az ország uralkodója 1077-ben VII. Gergely pápától kapott királyi címet és koronát. 1089-ben Bar városának egyházmegyéjét metropolitai érseki rangra emelték. A hercegséget 1189-ben a Szerb birodalom foglalta el és elkezdődött a Konstantinápolytól függő szerb egyház megszervezése. 1221-ben létrehozták az első ortodox egyházmegyét. 1360-ban a hercegség újra függetlenné vált és visszaállította lelki közösségét Péter székével. 1451-ben István fejedelem uralkodása alatt a hercegség megkapja a Crna Gora nevet és kinyomtatásra kerülnek az első szláv nyelvű liturgikus könyvek. 1496-ban az ország török uralom alá kerül, de a montenegrói metropolitáknak sikerült megőrizniük vallási és polgári autoritásukat. 1640-ben helyreállították a montenegrói egyház teljes egységét Rómával, de ez az egység csak néhány évtizedig tartott.
1852-ben az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország elismerte az egyházi hivatalt és a hercegség intézményét különválasztó Montenegrót. 1886-ban aláírták a Hercegség és a Szentszék közötti megállapodást, melynek értelmében a katolikus egyház hivatalos elismerést nyert és Bar városának katolikus érseke a nemzetgyűlés tagjává vált. 1905-ben született meg Montenegró első alkotmánya. 1918-ban az ország a Szerb Királyság része lett, 1929-ben pedig a megalakult Jugoszlávia egyik tagköztársaságává vált a 6 közül. 2003-ban Szerbia és Montenegró államszövetséggé alakult. 2006-ban 88 év után Montenegró újra független és szuverén állammá vált. A Szentszék ebben az évben hivatalosan is elismerte.
Jelenleg az országban két katolikus egyházkerület van: a tengerparti Bar város érseksége, amely közvetlenül a Szentszék alá tartozik 11500 elsősorban albán katolikussal. 19 plébánián 12 pap és 34 szerzetesnő végez szolgálatot. A kotori egyházmegye a spliti főegyházmegye sufraganeusa 10 ezer elsősorban horvát katolikust számlál. 23 plébánián 15 pap és 31 szerzetesnő tevékenykedik. A két egyházmegye püspökei a Szent Cirill és Metód nemzetközi püspöki konferenciához tartoznak.All the contents on this site are copyrighted ©.