2006-12-15 18:49:43

Crkva uvijek s velikim zanimanjem gleda na sveučilišni svijet


(15. prosinca 2006. – RV) Božić je dan u koji je Bog darovao čovječanstvu samoga sebe – kazao je papa Benedikt XVI. jučer popodne u Bazilici svetoga Petra, na koncu tradicionalnoga euharistijskog slavlja, u pripravi za Božić, studenata rimskih sveučilišta, te ponovno istaknuo središnji položaj Euharistije. Tijekom Svete Mise koju je služio kardinal Camillo Ruini, rektor jednoga rimskog sveučilišta i jedna studentica istaknuli su važnost sveučilišta u oblikovanju savjesti.
Crkva uvijek s velikim zanimanjem gleda na sveučilišni svijet; visoka učilišta, naime, nisu samo škole u kojima se mogu naučiti različite discipline, nego su one i škole vrednotâ. Obrativši se na svršetku euharistijskoga slavlja sveučilištarcima okupljenima u bazilici, i podsjetivši kako je Božić blagdan darova, Sveti je Otac upozorio kako je, međutim, važno ne zaboraviti glavni dar, kojega su drugi darovi samo simboli; Božić je dan u koji je Bog čovječanstvu darovao samoga sebe, a taj Njegov dar, tako reći, postaje savršen u Euharistiji – kazao je Papa. U Euharistiji Krist je stvarno nazočan, a Sveta Misa je živi spomen Njegove Pashe. Presveti je Sakrament, tako reći, „koncentrat“ istine i ljubavi. Prosvjetljuje ne samo savjest, nego ponajviše ljudsko djelovanje, njegov život prema istini u ljubavi, kako kaže sveti Pavao, u svakodnevnome zalaganju u ponašanju kako se ponašao sâm Isus. Preporučivši nadalje nazočnoj mladeži da pođu u školu Djevice Marije, prve koja je razmatrala čovještvo utjelovljene Riječi, čovještvo Božanske mudrosti, Sveti je Otac primijetio kako je Mariji, koja je postala 'Sedes Sapientiae', Sjedište Mudrosti, posvećena posebna ikona, koja je prošla kroz brojne zemlje, obilazeći sveučilišne ustanove, a sada je ponovno stigla u Baziliku svetoga Petra.
I kardinal Camillo Ruini, predsjednik Talijanske biskupske konferencije, u svojoj je propovijedi istaknuo važnost Božića, napomenuvši kako je on spoj ljudskoga razuma i objave Boga, koji slobodno, besplatno, izlazi sam od sebe, kako bi došao u susret malome čovjeku. Sveučilišta su stoga mjesta traženja Boga – kako je kazala studentica koja je pročitala poruku upućenu u ime svih sveučilištaraca. Na sveučilištima nam se pruža pomoć u suočavanju s naporom studija i istraživanja, kao duhovni put prema sazrijevanju osobnoga spoja vjere, razuma i života – kazala je predstavnica rimskih sveučilištaraca.All the contents on this site are copyrighted ©.