2006-12-15 19:00:16

A karácsonyi ajándékozás szép szokása emlékezetünkbe idézi azt, hogy Isten Fia a Megtestesülésben nekünk ajándékozta magát – a Pápa köszöntötte a római egyetemistákat


Csütörtökön este a Szent Péter bazilikában megtartották azt a hagyományos szentmisét, amellyel a római egyetemek képviselői, egyetemisták és tanárok a szentkarácsonyra készülnek. A szentmisén, amelyet Camillo Ruini bíboros helynök végzett, részt vettek az európai egyetemek küldöttségei is és a szertartáson jelen volt Fabio Mussi egyetemi és kutatási olasz miniszter.
A Szentatya a szentmise végén érkezett az Apostoli Palotából a Szent Péter bazilikába, ahol Guido Fabiani, a Róma Tre egyetem rektora és egy negyed éves orvostanhallgató lány köszöntötte. Fabiani professzor szavai szerint a fiatalok, a művelődés és a tudomány világával együtt nagy érdeklődéssel követik a Pápának azt a tevékenységét, amelyet az intolerancia, az erőszak és a háborúk ellen végez péteri szolgálatának kezdetétől.
A Szentatya beszédében a karácsonyi ajándékozás szép szokásával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Karácsony az a nap, amelyen Isten az embereknek ajándékozta önmagát. Nem szabad tehát elfeledkeznünk arról, hogy a mi ajándékozási szokásunk csupán jelképes értelmű, mert az igazi ajándék Jézus, és ez az ajándék az Eucharisztiában válik tökéletessé. A római egyházmegye lelkipásztori kezdeményezése nyomán a fiatalok ebben az időszakban éppen az Eucharisztia témájáról elmélkednek. Az oltáriszentség misztériuma a keresztény lét különböző részlegeinek sajátságos konvergenciáját alkotja, amely magában foglalja az szellemi munkát, a kutatást is. Az Eucharisztikus Jézus, akivel a liturgiában találkozunk és akit az imádságon keresztül szemlélünk, egyfajta prizma, amely segít bennünket, hogy jobban behatoljunk a valóságba, aszkétikus, misztikus, elméleti, történelmi és morális távlataiban is. A legszentebb Oltáriszentség a világegyetem és a történelem minőségi középpontja, ezért tehát a gondolkodás és a cselekvés kimeríthetetlen forrását alkotja. Az eucharisztiában összpontosul az igazság és a szeretet, megvilágítja az ember lelkiismeretét, főként cselekedeteit és életét az igazság mértéke szerint. A Szentatya a római egyetemek képviselőinek mondott beszédét ezekkel a szavakkal folytatta: „Kedves barátaim, az Eucharisztián keresztül lépjünk be az immár közelgő Karácsony titkába: a betlehemi istállóban ugyanazt az Úr Jézust imádjuk, Aki az eucharisztia szentségében lelki táplálékunkká akart válni, hogy a világot belülről az emberi szívekből kiindulva alakítsa át”. A Pápa ezután az olasz nép számára oly kedves két szent, Assisi Ferenc és Klára példáját állította az egyetemisták elé. Őket is meghódította az Oltáriszentség misztériuma, amelyen keresztül megízlelték Isten szeretetét. „Kedves barátaim – mondta végül a Szentatya -, amikor szentkarácsonyra készültök azokat az érzelmeket tápláljátok magatokban, mint ez a két nagy szent. Hozzájuk hasonlóan tekintsetek a pólyába takart és jászolban fekvő kisdedre. Járjatok Mária nyomában, aki elsőként szemlélte a megtestesült Ige, az Isteni Bölcsesség emberségét, aki a Gyermek Jézusban felismerte Isten emberi arcát. A Fiú titokzatos bölcsessége bevésődött az Anya elméjébe és szívébe, ezért lett Mária a Sedes Sapientiae – a Bölcsesség Széke, amely címmel főként a római egyetemi közösség illeti Őt. A Szentatya utalt arra, hogy a szentmise során a Bulgáriából érkezett küldöttség átadta a Bölcsesség Széke ikont az albániai delegációnak és most ez a kegykép folytatja zarándokútját az albán egyetemeken. A két nemzet küldöttségét köszöntve a Szentatya kifejezte azt a jókívánságát, hogy Márián keresztül az ő egyetemi közösségük is előbbre jusson az igaz és a jó, a világosság és az isteni Bölcsesség keresésében. A Pápa végül megáldotta a Szent Péter bazilikában összegyűlt római egyetemistákat és tanáraikat és minden jelenlévőnek szentkarácsonyt kívánt.
All the contents on this site are copyrighted ©.