2006-12-14 15:50:29

Stáž vo Vatikánskom rozhlase pre mladých slovenských žurnalistov


Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu prichádza s ponukou odbornej stáže pre mladých slovenských žurnalistov. Jedinečná skúsenosť tohto druhu môže obohatiť osobný, duchovný, aj profesionálny rast stážistu, ako aj kvalitu jeho mediálnej služby pre dobro Cirkvi a celej spoločnosti na Slovensku, predovšetkým z týchto hľadísk:

- Medzinárodné prostredie (47 redakcií s redaktormi 59 národností) s možnosťou mediálnych kontaktov s ľuďmi z rozličných krajín sveta.

- Možnosť  kontaktu s cirkevným a cirkevno-spoločenským dianím na celom svete.

- Možnosť úzkeho spojenia s dianím vo Vatikáne a so životom pápeža Benedikta XVI.

- Možnosť postupnej integrácie do rozhlasovej práce v redakcii (vyhľadávanie a spracúvanie agentúrnych správ, práca s mikrofónom v teréne a v štúdiu, skúsenosť s technickou finalizáciou programu).

Na budúci rok 2007 sú naplánované štyri 3-mesačné stáže. Uchádzači o stáž sa môžu prihlásiť na adrese: slovak@vatiradio.va

Leopold Slaninka SJ
Vedúci slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu
All the contents on this site are copyrighted ©.