2006-12-14 17:52:45

A Pápa és Christodoulos Athén érsek közös nyilatkozata a katolikusok és ortodoxok közötti ökumenikus kapcsolatokról


Csütörtökön délelőtt a Pápa és a görög ortodox egyházi vezető hivatalos találkozása közös nyilatkozat aláírásával ért véget, melynek fő célkitűzése az, hogy feltartóztassa a kereszténység fokozatos háttérbe szorulását az európai földrészen. A 12 pontból álló ünnepélyes hangnemű francia nyelvű nyilatkozat leszögezi, hogy mindkét egyház tisztában van küldetésével, amely megköveteli az apostoli hit melletti tanúbizonyságot és a múlt keserű tapasztalatán való felül emelkedést a szeretet jegyében. Tudatában vagyunk az igazság szellemében keresett teológiai párbeszéd fontosságának, hogy megtaláljuk a hitben a teljes közösséget, hogy visszaállítsuk az egyház testének egységét és megerősítsük a mai kínlódó világban a keresztény üzenet hitelességét. Közös tanúságtételre sürget bennünket a jelenlegi világ helyzete, az, hogy a társadalom számos részlege eltávolodott Istentől és nem találja értelmesnek az életet. Szükséges megmutatnunk azt, hogy a vallásoknak fontos szerepük van a béke megteremtésében és az igazi vallásosságnak nincs köze az intoleranciához és az erőszakhoz. Minden vallási vezetőt felszólítunk a párbeszédre, a békés társadalom, a népek és emberek közötti testvériség megteremtésére. Elismerjük a tudományok által elért hatalmas fejlődést, de ugyanakkor a kutatókat és minden ez téren felelős személyt felszólítunk, hogy tartsák tiszteletben az emberi személy szentségét, az emberi méltóságot, a személy integritását léte minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A katolikus és ortodox egyház fogékonyabb és hatékonyabb akar lenni az alapvető emberi jogok védelmében Európában és nemzetközi szinten és sürgeti, hogy találjanak vissza Európa keresztény gyökereihez, mivel ez nagyon fontos része a népek közötti harmonikus kapcsolatok fejlődésének. Felszólítjuk a gazdagokat, hogy legyenek együttérzőbbek a szegényekkel és a fejlődő országokkal szemben. A közös nyilatkozatban végül XVI. Benedek pápa és Christodoulos érsek kifejezi azt a közös vágyat, hogy együttműködjenek a társadalom fejlődése, az emberek és a népek java érdekében felajánlva hitük és reményük tanúbizonyságát.
All the contents on this site are copyrighted ©.