2006-12-13 18:00:00

Szerdán közzétették XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet a jövő év február 11-én esedékes Betegek Világnapjára írt


A december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás liturgikus ünnepén keltezett üzenetben a Szentatya emlékeztet rá, hogy a világnapot, amely, mint ismeretes, a lourdes-i Szűzanya emléknapja, 2007-ben, Dél-Korea fővárosában, Szöulban tartják meg. Ebből az alkalomból az ázsiai országban számos találkozóra, konferenciára, lelkipásztori összejövetelre és liturgikus szertartásra kerül sor, amelyeken részt vesznek az egyház képviselői, a betegápolásban elkötelezett személyek, valamint a betegek és hozzátartozóik. Az egyház ismét a szenvedők felé fordul és felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegekre, akik minden földrészen megtalálhatók, különösen ott, ahol a szegénység és a nehéz életkörülmények végtelen nyomort és szenvedést okoznak. Mindennek tudatában, a Szentatya lélekben jelen lesz a Betegek Világnapján, csatlakozik azokhoz a találkozókhoz, amelyeken a gyógyíthatatlan és terminális betegekkel kapcsolatos témákat vitatják meg. A Pápa arra buzdítja a keresztény közösségeket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot az Úr gyöngédségéről és irgalmasságáról.
A betegséggel elkerülhetetlenül együtt jár egyfajta válság, illetve az, hogy józanul felmérjük személyes helyzetünket. Az orvostudományokban bekövetkezett haladás gyakran nyújt megfelelő eszközöket ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kihívásra, legalább is, ami a fizikai szempontokat illeti. Az emberi élet azonban előbb vagy utóbb halállal végződik, amire minden embernek fel kell készülnie. A tudomány előrehaladása ellenére, nem minden betegséget lehet gyógyítani, így a kórházakban világszerte számos olyan testvérünket ápolnak, akik gyógyíthatatlan, illetve terminális állapotban lévő betegek. Továbbá még mindig emberek milliói élnek egészségtelen életkörülmények között, akik gyakran nélkülözik a legalapvetőbb orvosi ellátást is. Ennek tudható be, hogy nagymértékben megnövekedett a „gyógyíthatatlan” betegként nyilvántartottak száma.
Az egyház segítséget kíván nyújtani a gyógyíthatatlan, illetve terminális betegeknek. Ezért egyrészt olyan igazságos társadalompolitikákra szólítja fel az illetékeseket, amelyek számos betegség okának kiküszöbölését célozzák, másrészt sürgeti a haldoklók és gyógyíthatatlan betegek jobb minőségű ápolását. Olyan életfeltételeket kell teremteni, amelyekben még a gyógyíthatatlan betegségekkel, sőt a halállal is emberhez méltó módon lehet szembenézni. A Szentatya a betegek világnapjára írt üzenetében ismételten hangsúlyozza: Szükség van több olyan gyógyító központra, amely a betegeknek teljes ellátást nyújt, emberi és lelki segítséget biztosít. Ehhez minden embernek joga van és ezt a jogot mindnyájunknak védelmeznünk kell – szögezi le a Pápa.
A Szentatya ezután bátorító szavakkal fordul mindazokhoz, akik nap, mint nap biztosítják, hogy a gyógyíthatatlan és a terminális betegek, illetve hozzátartozóik megfelelő, szeretetteljes gondoskodásban részesüljenek. Az egyház, követve az Irgalmas Szamaritánus példáját, mindig is megkülönböztetett figyelmet fordított a betegekre. Egyéneken és intézményei révén, az egyház továbbra is a szenvedők mellett áll, gondozza a haldoklókat, arra törekedve, hogy megőrizzék méltóságukat az emberi létnek ezekben a jelentőségteljes pillanataiban.
A Szentatya kedves testvéreit, a gyógyíthatatlan és terminális betegeket arra buzdítja, hogy szemléljék a keresztre feszített Krisztus szenvedését, és vele egységben forduljanak az Atya felé, maradéktalanul bizakodva abban, hogy minden élet az ő kezében van. Szenvedésük, Krisztus szenvedésével egyesítve, gyümölcsöző lesz az egyház és a világ számára. A Pápa azért imádkozik az Úrhoz, hogy erősítse meg a betegeket a hitben és a szeretetben, különösen megpróbáltatásaik során.
Végül a Szentatya arra kéri az egyházi közösségeket az egész világon, hogy Mária, a Betegek Üdvössége segítségével tegyenek tényleges tanúságot Isten szerető gondoskodásáról. Mária nyújtson vigaszt a betegeknek és támogassa azokat, akik az Irgalmas Szamaritánus nyomában a szenvedők testi, lelki sebeinek gyógyítására kötelezték el magukat – írja a Szentatya a betegek világnapjára szóló üzenetében, amelyet Apostoli Áldásával zár le.

All the contents on this site are copyrighted ©.