2006-12-13 15:32:13

Pápežský prelát Mons. Viktor Trstenský bojoval za pravdu a slobodu


Slovensko (9. decembra, RV) – Slovenskí veriaci v týchto chvíľach s pohnutím prijímajú správu o smrti mons. Viktora Trstenského, ktorý by sa v marci dožil 99 rokov. Horlivosť tohto kňaza si všímal aj Vatikán: za obetavosť ho pápež Pius XII. roku 1947 vymenoval za pápežského komorníka a za celoživotnú prácu v pastorácii i mimo nej mu pápež Ján Pavol II. roku 1994 udelil titul pápežského preláta. Do novodobých dejín Cirkvi na Slovensku vojde predovšetkým ako bojovník za pravdu a slobodu.

Viktor Trstenský sa narodil 28. marca 1908 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal roku 1931 z rúk biskupa Jána Vojtaššáka. Keď mu ako nežiaducemu odobrali štátny súhlas, musel ťažko pracovať v kameňolome, neskôr ako lesný robotník a skladník. Bol nespravodlivo odsúdený a väznený spolu až na 22 miestach bývalého Československa. Napísal množstvo kníh, z ktorých je známy najmä obsiahly životopis otca biskupa Jána Vojtaššáka s názvom Sila viery, sila pravdy a dokumentácia komunistických zločinov v dvoch objemných dieloch s názvami Nemohol som mlčaťNemôžem mlčať. Ako konštatuje historik František Dlugoš, Viktor Trstenský „vo svojich dielach rozoberal zločiny komunizmu a poukazoval na nedozierne morálne škody, ktoré komunizmus spáchal a za ktoré sa nikto z vtedajších verejných činiteľov doposiaľ neospravedlnil. Vo viacerých katechizmoch, ktoré vydal, viedol deti a mládež k tomu, aby sa už nikdy v dejinách Slovenska ani ľudstva neopakovala totalita a jej represálie“.

Mons. Trstenský odovzdal svoju dušu Bohu v predvčer Sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie 7. decembra. Pohrebné obrady bude viesť spišský biskup František Tondra s ďalšími biskupmi a kňazmi 12. decembra o 10.00 vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej.

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.