2006-12-13 18:06:28

ENSZ konferencia Jordániában a korrupció ellen – vatikáni álláspont a téma kapcsán


December 10-14. között zajlik Jordániában az a nemzetközi konferencia, amelyen részt vesznek a 2005. december 14-én életbe lépett korrupció ellenes ENSZ egyezményt aláíró országok képviselői. A 4 napos megbeszélés során többek között megvizsgálják az egyezmény életbe lépése óta eltelt első év eredményeit és átgondolják, hogy milyen módszerekkel lehet segíteni a nemzetközi elkötelezettséget a korrupció elleni küzdelemben. Az egyezmény az első nemzetközi szintű, kötelező érvényű jogi eszköz a korrupció ellen. Eddig 140 ország írta alá és 80 ratifikálta az ENSZ egyezményt. A Holt-tenger partján rendezett konferenciát II. Abdullah jordán király nyitotta meg – olvassuk az ENSZ közleményben.
A Vatikánban június 2. és 3-án rendeztek nemzetközi konferenciát a korrupció ellenes küzdelemről, a Iustitia et Pax Pápai Tanács szervezésében. Giampaolo Crepaldi püspök, a Tanács titkára ismertette a megbeszéléseken az Egyház társadalmi tanításának a korrupcióra vonatkozó álláspontját. E szerint a korrupció jelensége azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy egyrészt 1989 után az ideológiai blokkok felbomlottak, másrészt az információáramlás globalizálódásának köszönhetően. A vatikáni álláspont szerint a korrupció áthatja a társadalom minden szektorát, nemcsak a gazdasági és a közhivatalokat. A szabad sajtó, az ellenőrzés és az átláthatóság demokratikus rendszerei nélkül a korrupció könnyebben működik. Legyőzésére pozitív lépés az önkényuralmi társadalmakból a demokratikus rendszerekre való áttérés. A korrupció veszélye ellen az Egyház társadalmi tanítása a „humán ökológia” koncepcióját ajánlja megoldásként. A korrupció viselkedésének helyes megértése csak akkor lehetséges, ha úgy tekintjük, mint egyfajta szakadás, törés eredménye a humán ökológiában. Az Egyház szerepe ebben a folyamatban az erkölcsi erőforrások gondozása és támogatása, amelyek segítenek egy olyan humán ökológia építésében, amelyben a korrupció nem talál kedvező környezetre. Fontos úgy gondolni a korrupció ellenes küzdelemre, mint ami érték és szükséglet. Kiemelendő továbbá a vétségek napfényre kerülésének felelőssége, hogy a vétkesek megbüntese lehetővé váljon. Crepaldi püspök hangsúlyozta azt a sokak által megfogalmazott igényt, hogy szükség lenne egy korrupció ellenes nemzetközi hatóság felállítására, amely autonóm cselekvési körrel rendelkezne és együttműködne az egyes államokkal.
A fejlődő államokban jelenlévő korrupcióról szólva elmondta, hogy gyakran a nyugati cégek illetve állami vagy nemzetközi szervek lehetnek kialakulásának okai. A helyi egyházak nagyon elkötelezettek a polgári lelkiismeret formálásában és az állampolgárok nevelésében egy valódi demokrácia megvalósítása érdekében. Hatékonyabban kellene azonban együtt működniük a nemzetközi szervezetekkel a korrupció elleni küzdelemben – zárta összefoglalóját a Iustitia et Pax Pápai Tanács titkára.All the contents on this site are copyrighted ©.