2006-12-12 12:35:32

Posolstvo Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja


Vatikán (12. decembra, RV) – Svätá stolica dnes zverejnila posolstvo pápeža Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme v prvý januárový deň roku 2007. Jeho základnou témou je motto: Ľudská bytosť – srdce pokoja.” Svätý Otec vyjadril presvedčenie, že rešpekt voči človeku podporuje mier a pri budovaní mieru sa zároveň stavajú základy pre pravú ľudskosť.” Zdôraznil, že pokoj je Božím darom a zároveň aj úlohou pre každého jednotlivca, aby k jeho budovaniu prispel svojím dielom.


Podľa Benedikta XVI. je v tejto súvislosti potrebné sústrediť sa na niekoľko dôležitých oblastí: právo na život a náboženskú slobodu; prirodzenú rovnosť všetkých ľudí; ľudské práva a medzinárodnú legislatívu v tejto sfére a v neposlednom rade na úlohu Cirkvi ako ochrancu výnimočnosti ľudskej bytosti. Svätý Otec sa v posolstve dotkol aj otázky výroby a testovania jadrových zbraní. Poukázal na atmosféru neistoty a strachu z možnej atómovej katastrofy, ktorá v súčasnosti panuje vo svete a na to, že “existencia celej ľudskej rodiny je v stávke”, ak sa situácia nezmení.


Na záver posolstva nástupca sv. Petra pripomenul slovami z Prvého listu apoštola Jána, že “Boh je láska” (Jn 4:8) a že práve láska je najdôležitejším povolaním v živote každého človeka. “V Kristovi nachádzame konečný dôvod pre to, aby sme sa stali oddanými zástancami ľudskej dôstojnosti a odvážnymi tvorcami mieru.”

 
-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.