2006-12-12 18:01:57

"A katolikusok legyenek a béke munkásai" - hangzik a Szentatya felhívása


XVI. Benedek pápa béke világnapi üzenetének sajtóbemutatója
Kedden délelőtt fél tizenkettőkor kezdődött a sajtókonferencia, amely során bemutatták a Szentatya 2007. január elsejére, a Béke Világnapra írt üzenetét, melynek témája: „A béke szíve az emberi személy”. Az alkalomból a Szentszék sajtóirodáját számos újságíró töltötte meg, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a Iustitia ed Pax Pápai Tanács elnöke, Renato Martino bíboros és titkára, Giampaolo Crepaldi püspök, a dokumentumot értelmező magyarázatát. Üzenetében a Szentatya a béke vonatkozásában érint szinte minden lényeges kérdést: mint pl. a béke ajándéka és feladata, az élet és a vallásszabadság joga, az emberi személyek, férfiak és nők transzcendens mivoltukból eredő egyenlősége, a természet védelme, a nemzetközi szervezetek feladatai, a nemzetközi humanitárius jog és az államok jogai, a nukleáris fegyverkezés veszélye és végül az emberi személy transzcendens természete.
Mai műsorunkban néhány gondolatot kiragadunk Martino bíboros előadásából, a későbbiekben pedig, vasárnapi műsorainkban részletekben közöljük a Szentatya Béke Világnapi Üzenetének fordítását.
A Iustitia et Pax Pápai Tanács elnöke elöljáróban arra utalt, hogy ebben az évben két jelentős enciklikára emlékeztünk, nevezetesen VI. Pál Populorum Progressio és II. János Pál Sollicitudo rei socialis enciklikái közzétételének 40. illetve 20. évfordulójára. XVI. Benedek mostani üzenetében állandóan keresi a kapcsolatot az emberi személy igazsága és a béke igazsága között.
A pápai üzenet 17 pontból áll és három részre tagolható: mind a három rész az emberi személy témáját folyamatosan a béke előmozdításának különböző szempontjaival való kapcsolataiban tárgyalja. Az első részben a Pápa az emberi személy és a béke kapcsolatának értelmére és értékeire mutat rá. Ezeket az „ajándék” és a „feladat” teológiai-spirituális kategóriáin keresztül világítja meg. A második részben az emberi személy igazságát kapcsolatba állítja a béke ökológiájának új és korszerű értelmezésével. A harmadik részben a Pápa az emberi személy igazságát abban az összefüggésben szemléli, hogy melyek alapvető jogai, milyen jogokkal ruházza fel az embert a nemzetközi jog és melyek a nemzetközi szervezetek feladatai és felelősségei.
Az üzenetet egy felhívás zárja le, amelyben a Pápa azt kéri a katolikusoktól, hogy legyenek a béke munkásai. Az üzenetnek ebben a részében, amely teljes egészében a katolikus híveknek szól, a Szentatya arra szólítja fel őket, hogy legyenek a béke építői és az emberi személy méltóságának bátor védelmezői. A katolikusok számára ez a feladat azt jelenti, hogy az egyház tagjaként, a világban az emberi személy transzcendes mivoltát jelképezzék és védelmezzék. Az egyházhoz való tartozás érzésének abban kell testet öltenie, hogy nagylelkűen szolgálja embertársait, főként azokat, akik szegénységben, nélkülözésben élnek és nem élvezhetik a béke jótékony hatását. A keresztények a Jézus Krisztusba vetett hitben találják meg az indítékokat ahhoz, hogy a béke és az emberi méltóság igazi és szilárd védelmezői legyenek. A jézusi hit nyilatkoztatta ugyanis ki, hogy az Isten szeretet és hogy minden emberi személy alapvető hivatása a szeretetre szól. Az üzenet utolsó mondatait XVI. Benedek pápa az említett két nagy társadalmi enciklikának szenteli: „Ne hiányozzék soha a hívő emberek támogatása a teljes és igazi humanizmus előmozdításához a Populorum Progressio és a Sollicitudo rei socialis enciklikák tanítása szerint.”

All the contents on this site are copyrighted ©.