2006-12-11 17:07:45

Ádvent második vasárnapján a Szentatya felszentelt egy római templomot a város déli részén, Torrinóban


Az Örökváros déli szektorában, az Ostia felé vezető út mentén új templom épült a római helynökség gondoskodásából, amelyet Máriának, az Evangelizálás Csillagának szenteltek. XVI. Benedek pápa ezt a templomot szentelte fel vasárnap lelkipásztori látogatása keretében. A Szentatya reggel 9 órakor érkezett meg a plébániára, melynek bejáratánál mindjárt nagy szeretettel köszöntött 150 fiatalt, akik a látogatásra készülve az éjszakát imavirrasztásban töltötték. A római egyházmegyében immár 16 éve fáradoznak - gyűjtések rendezésével és a hívek érdeklődésének felkeltésével -, hogy az egyre terebélyesebbé város új negyedeiben templomok épüljenek. A vasárnap felszentelt templom az 51. ezeknek az új istentiszteleti helyeknek a sorában. Az ünnepi szertartás elején a Pápa olajjal megkente az új templom oltárát, amelyen elhelyezték Szent Bernát, Xaveri Szent Ferenc és Labouré Szent Katalin ereklyéit, akik valamennyien az evangelizálás ügyéért fáradoztak. A Pápa kedves szavakkal köszöntötte a nagyszámban egybegyűlt híveket és emlékeztette őket arra, hogy pápaként most szentel templomot először. „A templomszentelés ünnepi liturgiája Isten Népe számára az összetartás és a lelki öröm pillanata és ehhez a boldogsághoz én is szívesen csatlakozom – mondta homíliájában a Pápa.” Köszöntötte Camillo Ruini bíborost, római helynökét és a város déli szektorának segédpüspökét, Paolino Schiavont, mindazokat, akiknek része volt a templom létrehozásában, a plébánost és az egyházközség különböző részlegeit. „Ez a plébánia nem csak azért fiatal, mert alig 16 éve működik, hanem azért is, mert az itt lakók többségét fiatal családok alkotják és így nagyon sok gyermek és fiatal él ebben a városrészben. Erre a közösségre vár tehát az a nagyszerű, de egyáltalán nem könnyű feladat, hogy ezeket a gyermekeket felkészítse az életre és átadja nekik a hit örömét. „Bízom abban – mondta még a Pápa, hogy a gyermekek barátságos helyre találnak az új plébánián, és ez segíti őket abban, hogy a szeretet és az Úr Jézus iránti hűség jegyében növekedjenek.
Az Evangelizálás Csillaga Mária plébánia a harmadik egyházközség, amelyet a római egyházmegyében XVI. Benedek pápa felkeresett: az első bíborosi címtemploma volt a Casal Bertone-i Vigasztalás Anyja templom, 2005. december 18-án, a második pedig a Tor Tre Teste külvárosi negyed Irgalmas Atya Isten plébániája, ez év március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.All the contents on this site are copyrighted ©.