2006-12-08 18:05:16

Na početku Došašća Crkva kao pripremu za Božić nudi na razmišljanje otajstvo Bezgrješne


Na početku Došašća Crkva kao pripremu za Božić nudi na razmišljanje otajstvo Bezgrješne. Osvrnuvši se na riječi Benedikta XVI. o Mariji u razgovoru za našu radio postaju otac Ermanno Toniolo, mariolog, kazao je kako središnje mjesto u povijesti spasenja pripada Kristu. Bog je stvorio svijet kako bi svoju ljubav izlio na sva stvorenja te da ih veseli veličanstvenošću svoje svjetlosti. Blažena Djevica Marija je san Božji, u svojoj netaknutoj ljepoti: kako ističe Pavao VI. Ona je portret Božji, jer je ljudsko stvorenje učinjeno na sliku i priliku Božju, u svojoj izvornoj ljepoti, ne po svome vanjskom izgledu nego po svojoj biti. Bezgrješna je Božji nacrt ostvaren s obzirom na puninu ljubavi namijenjene svakome stvorenju – kazao je otac Toniolo.
Na upit o odnosu Bezgrješne i Krista Spasitelja, kazao je kako je Krist središte, središte ukoliko je Glava svega na nebu i na zemlji, a čovjek je postao mikrokozmos kako bi Bogu, po Sinu, ponio sve stvoreno, danas ispunjeno njegovom svjetlošću, a sutra njegovom slavom. Sve je stvoreno sadržano u njemu. A tko mu je darovao ta stvorenja? Marija. Sva su stvorenja gotovo pružala ruke prema Riječi, da siđe i zaodjene se nama, svijetom, stvorenim, da sve ponese izvoru, Stvoritelju. Marija je neokaljana ljepota koja izvornu ljepotu stvorenoga vraća Bogu – kazao je profesor.
Na upit našega novinara koji smisao za današnjega vjernika ima vjerska istina o Bezgrješnome začeću, kazao je kako možemo reći da čovjek, gledajući sebe u Mariji, može naći svoje istinske vrednote. Prije svega, stvoren na sliku i priliku Božju: ta se slika i prilika treba postupno razvijati, kao u Mariji, koja je sa svojim 'DA' postala Božja suradnica; s njezinom cjelovitom ljubavnom nazočnošću taj 'DA' očuvan je sve do križa, a danas je u nebu s kraljevskom službom u korist cijeloga čovječanstva. Marija je službenica Božja, ponizno stvorenje, sjaj, slika Božje ljepote i njegove vječne ljubavi – istaknuo je otac Toniolo i dodao da je Marija oličenje ljubavi. U svome evanđeoskome životu, poniznom i siromašnom, prednjači među siromašnima i poniznima. U sadašnjoj nebeskoj slavi, službenica dakle svih, postala je uzor kako živjeti jedni za druge, kako na zemlji izgraditi kulturu ljubavi, predigru velikoga svijeta koji Bog priprema za nas u nebu – zaključio je otac Toniolo.All the contents on this site are copyrighted ©.