2006-12-08 15:57:26

"Habemus Papam" - kiállítás nyílt Rómában a pápaválasztások történetéről


"Te Péter vagy és én erre a sziklára építem egyházamat" (Mt 16,18) - Krisztus ezekkel a szavakkal bízta az egyházi közösséget Péterre és utódaira, a pápákra. A Megváltó szavaiból kiindulva fejthetjük meg azt a nélkülözhetetlen szerepet, amelyet a pápák az egyházban betöltenek - mondta beszédében Tarcisio Bertone bíboros államtitkár, aki csütörtökön (december 7-én) délután fél hatkor megnyitotta a Lateráni Apostoli Palota Kiegyezés (Sala della Conciliazione )termében a "Habemus Papam. A pápák megválasztása Szent Pétertől XVI. Benedekig" - című kiállítást.
A rendhagyó tárlat 144 kiállítási tárgyon keresztül mutatja be a pápaválasztás egyes szakaszait, attól kezdve, hogy egy pápa meghal, összeül a konklávé, majd bejelentik az új pápa megválasztását, aki végül elfoglalja helyét Péter székében.
A Vatikáni Múzeumok és az Európai Turisztikai Központ szervezésében létrejött kiállítást abban a teremben rendezték be, amely a pápák avignoni fogságáig a római pápák székhelye volt, és ahol 1377-től kezdve pedig számos konklávét tartottak meg.
"Meghal egy pápa, de a pápa nem hal meg" - fogalmazott a vatikáni bíboros államtitkár, hangsúlyozva, hogy nem tudhatjuk, mi fog történni a világban 100 év múlva, vagy még később. Egy valamit azonban biztosan tudunk: az egyház az idők végezetéig állni fog, s ennek szilárd alapjául helyezte az Úr a pápát. Az egyház történelme árnyoldalai ellenére is a hit, a szeretet és a kitartás története, s erről tanúskodik a most megnyílt kiállítás. Festmények, drága liturgikus öltözékek, pápai tiarák, korabeli tárgyak, fényképek, metszetek, a konklávék rajzai repítenek vissza az időben, amelyen keresztül kirajzolódik a mai pápaválasztás formájának előtörténete, de annak spirituális jellege is, hiszen nem feledhetjük, hogy mindig az Úr Szentlelke segíti a bíborosokat az új pápa megválasztásában. Még akkor is, hogy ha olykor az emberi gyengeség, politikai érdekek, intrikák látszottak előtérbe kerülni, a pápák mindig teljesítették küldetésüket - tette hozzá Bertone bíboros. Az első szabályozást a konklávékra vonatkozóan azután vezették be, hogy 1271. szeptember 1-jén 33 hónapig tartó konklávén választották meg Boldog I. Gergely pápát. Az 1274-es "Ubi periculum" konstitúciótól egészen napjainkig vigyáztak arra, hogy semmilyen külső behatás ne zavarja meg annak a személynek a kiválasztását, akit Isten választ népe vezetésére. A pápa halála fölött érzett fájdalom és könnyek várakozássá alakulnak a konklávé alatt, majd örömmé változnak az új pápa megválasztásakor, akit a protodiakónus bíboros így jelent be a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról a Városnak és a Világnak (Urbi et Orbi): "Habemus Papam".
A Lateráni Apostoli Palotában 2007. április 9-ig látogatható a kiállítás.
All the contents on this site are copyrighted ©.