2006-12-07 15:19:27

Keď na Máriu hľadíme ako do zrkadla, objavujeme svoju hodnotu


Taliansko (7. decembra, RV) – Na začiatku adventu Cirkev kontempluje tajomstvo Márie počatej bez dedičného hriechu ako súčať radikálnej prípravy na Pánov príchod. Pre Vatikánsky rozhlas o tom hovorí otec Ermanno Toniolo z rehole servítov, mariológ a docent na Pápežskej teologickej fakulte Marianum:

„Panna Mária je Boží sen, nepoškvrnená vo svojej čistote a kráse. Ako hovorí Pavol VI., je verným obrazom Boha, lebo je ľudskou bytosťou stvorenou na jeho obraz a podobu, vo svojej provotnej kráse, nie vo vonkajšej forme, ale vo svojej podstate. Človek sa môže na Máriu pozerať ako do zrkadla a nachádzať v nej skutočné hodnoty samého seba. Predovšetkým to, že je stvorený na Boží obraz a podobu: obraz a podobu, ktoré majú neustále rásť, tak ako v Márii, ktorá sa stala Božou spolupracovníčkou svojím „áno“ pri zvestovaní, svojím „áno“, dodržaným až pod kríž, svojou úplnou pripravenosťou na lásku a teraz v nebi svojou kráľovskou službou v prospech celého ľudstva. Mária je „služobnicou Pána“, pokorným stvorením, odleskom a obrazom Božej krásy a večnej lásky. Stala sa vzorom toho, ako žiť jeden pre druhého, a tak budovať už na zemi spoločnosť lásky, predzvesť veľkého sveta, ktorý Boh pripravuje pre nás. V nebi.“

 
-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.