2006-12-07 12:15:54

Cirkev prehlbuje pastoráciu Rómov


Vatikán (7. decembra, RV) – Presne pred rokom vydala Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich prvý dokument univerzálnej Cirkvi venovaný Rómom. Pri prehlbovaní a praktizovaní Smerníc na pastoráciu Rómov má pomôcť aj študijné stretnutie národných vedúcich poverených touto pastoráciou, ktoré sa začne tento pondelok v Ríme. Tému stretnutia pre Vatikánsky rozhlas priblížil sekretár príslušnej pápežskej rady arcibiskup Agostino Marchetto:

„Na celom svete je rozptýlených asi 36 miliónov Rómov: v Európe, v oboch Amerikách a v niektorých ázijských krajinách. Odhaduje sa, že 18 miliónov ich žije v Indii, pôvodnej vlasti tohto etnika. Čo sa týka Európy, oficiálne odhady Rady Európy hovoria o deviatich až dvanástich miliónoch so značnou koncentráciou na východe kontinentu. Krajinou s najpočetnejšou skupinou Rómov je Rumunsko, kde odhady oscilujú medzi 1,8 až 2,5 miliónmi; na druhom a treťom mieste sú Bulharsko a Španielsko s približne 800-tisíc Rómami v každej z týchto krajín. V Spojených štátoch žije asi milión Rómov.“

 
Pastoráciu Rómov zabezpečuje Cirkev predovšetkým prostredníctvom vyčlenených kňazov, rehoľníkov a laických dobrovoľníkov, ktorých v jednotlivých krajinách riadia národní vedúci v spolupráci s biskupmi na to určenými pre každú krajinu. Ako však uviedol arcibiskup Marchetto, v jednotlivých štátoch je to veľmi odlišné: kým napríklad vo Francúzsku funguje asi sto pastoračných pracovníkov, v Nemecku majú iba štyri diecézy z 27 kňaza vyčleneného na túto úlohu. Niektorí pastorační pracovníci trvalo žijú priamo v rómskych osadách, kde sa usilujú vytvárať to, čo smernice pápežskej rady nazývajú „spoločenskými mostami“. Ako však konštatoval sekretár rady mons. Marchetto, problémov, s ktorými sa pritom stretávajú, nie je málo.

„Väčšinou ich spôsobuje odlišnosť kultúr, mentalít a presvedčení. Ten, kto pracuje pre Rómov, s nimi alebo medzi nimi, musí brať do úvahy ich osobitnú identitu a kultúru. Biedna znalosť týchto ich charakteristík tvorí základ diskriminačných alebo agresívnych činov voči rómskemu etniku. Ďalším problémom, o ktorom Cirkev nemôže mlčať, je porušovanie ich základných práv na bývanie, na vyučovanie detí a na zamestnanie. Prácu pastoračných pracovníkov však sťažuje aj negatívny prístup samotných Rómov, ako aj nie veľmi pozitívny obraz, v akom ich vykresľujú médiá. Pozývam všetkých, aby si prečítali náš dokument, a tak lepšie spoznali a pochopili skutočný život a hodnoty Rómov, odlišné od stereotypov, ktoré formujú mienku v našich spoločnostiach.“
 
-te-

 
 All the contents on this site are copyrighted ©.