2006-12-07 13:26:24

Benedikt XVI.: Pápežské akadémie majú odpovedať na každodenné kultúrne výzvy


Vatikán (7. decembra, RV) – V duchu zajtrajšieho sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa dnes konalo zasadnutie pápežských akadémií, ktorým pápež Benedikt XVI. adresoval „osobitný pozdrav“. V liste, ktorý na zasadnutí v jeho mene prečítal štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, Svätý Otec definoval úlohu pápežských akadémií ako „podporovať a upevňovať ako v Cirkvi tak vo svete kultúry a umenia – obnovený a veľkodušný projekt kresťanského humanizmu, schopného odpovedať na kultúrne i náboženské výzvy, s ktorými sa ľudia dnešných čias každodenne stretávajú“. Ako ďalej napísal Benedikt XVI., Cirkev „je povolaná napodobňovať Pannu Máriu a prijať Božieho Syna v dejinách a osudoch každého národa a kultúry“.

Pápežské akadémie dali svojmu stretnutiu motto Nepoškvrnená, Matka všetkých ľudí, ikona božskej krásy a lásky. Predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Paul Poupard sa v otváracom príhovore zvlášť obrátil na Pápežsku akadémiu Nepoškvrnenej Panny Márie a Medzinárodnú mariánsku pápežskú akadémiu. Prvá sa zaoberá úctou v mariánskych svätyniach a mariánskou spiritualitou, druhá koordinuje expertov na mariológiu a organizuje medzinárodné kongresy. Ako zdôraznil kardinál Poupard, „mariologický výskum a štúdiá sú potrebné na neprestajné objasňovanie správneho a primeraného poznania Panny Márie v živote a kultúre veriacich“.

Pápežské akadémie pravidelne udeľujú pri príležitosti svojho stretnutia Cenu pápežských akadémií jednotlivcom alebo inštitúciám, ktoré prispeli k rozvoju náboženských vied, kresťanského humanizmu a jeho umeleckých výrazov. Dnes túto cenu kardinál Bertone v pápežovom mene odovzdal africkej sekcii Mariologického kongresu. Zároveň udelil pápežskú medailu filipínskemu kňazovi Fidelovi Stocklovi za dielo Mária, vzor a matka zasväteného života.

-te-
 All the contents on this site are copyrighted ©.