2006-12-06 16:34:47

Generálna audiencia Benedikta XVI.: apoštolská cesta do Turecka


Vatikán (6. decembra, RV) - Pravidelná generálna audiencia Benedikta XVI. sa dnes konala v Aule Pavla VI.. Zúčastnilo sa na nej veľké množstvo veriacich z rôznych častí sveta, vrátane pútnikov zo Slovenska. Svätý Otec sa vo svojom príhovore vrátil k svojej apoštolskej ceste do Turecka. Poďakoval sa Bohu za jej šťastný priebeh a zveril mu ovocie, ktoré môže vyklíčiť zo vzťahov s pravoslávnymi veriacimi, ako aj z dialógu s moslimami.

Vo svojom prejave Svätý Otec vyjadril srdečné uznanie občianskym aj náboženským autoritám, ktoré sa pričinili o to, aby jeho návšteva v krajine polmesiaca dopadla úspešne. Hovoril o tom, že sa cítil duchovne podporovaný svojimi predchodcami, Božími sluhami Pavlom VI. a Jánom Pavlom II., ktorí uskutočnili pamätnú návštevu Turecka v uplynulých štyroch desaťročiach, rovnako ako blahoslaveným Jánom XXIII., ktorý tu pôsobil ako apoštolský delegát v rokoch 1935-1944.
“Odvolávajúc sa na obraz Cirkvi, ktorý nám ponúka II. Vatikánsky koncil (por. Lumen gentium 14-16) by som mohol povedať, že pastoračné návštevy pápeža pomáhajú uskutočňovať jej poslanie, ktoré sa rozvíja v akýchsi “sústredných kruhoch”. V najvnútornejšom kruhu Petrov nástupca utvrdzuje vo viere katolíkov. V tom strednom sa stretáva s ďalšími kresťanmi a vo vonkajšom sa obracia k nekresťanom a k celému ľudstvu. Prvý deň mojej návštevy v Turecku sa vyvíjal v prostredí tohto tretieho kruhu – najväčšieho. Stretol som sa s premiérom, prezidentom republiky, predsedom Úradu pre náboženské záležitosti, ku ktorému som sa ako k prvému obrátil so svojím príhovorom. Vzdal som úctu “otcovi vlasti” Mustafovi Kemalovi Atatürkovi v jeho Mauzóleu, potom som mal možnosť prehovoriť k diplomatom na apoštolskej nunciatúre v Ankare. Táto intenzívna séria stretnutí tvorila dôležitú časť mojej návštevy.
 
Svätý Otec označil za mimoriadne kľúčové dodržiavanie slobody vierovyznania v krajine, ktorá je charakteristická prevahou moslimského obyvateľstva – tak, ako to je v prípade Turecka. Svoju návštevu Benedikt XVI. charakterizoval ako vhodnú príležitosť dať najavo úctu voči moslimom a islamskej kultúre a zdôraznil, aké je dôležité, aby sa kresťania a moslimovia spoločne usilovali o rozvoj človeka, života, pokoja a spravodlivosti.
V oblasti medzináboženského dialógu mi Božia prozreteľnosť dovolila uskutočniť takmer na záver cesty gesto, ktoré som vopred nepredpokladal a ktoré sa ukázalo ako veľmi významné: návštevu známej Modrej mešity v Istanbule. Zotrvajúc pár minút v rozjímaní na tomto mieste modlitby som sa obrátil na jediného Pána neba i zeme, milosrdného Otca celého ľudstva. Kiežby si mohli všetci veriaci uvedomiť, že sú jeho stvorením a vydávať svedectvo o skutočnom bratstve!

 
Druhý deň svojej apoštolskej cesty do Turecka zaviedol stopy Benedikta XVI. do Efezu. Sám Svätý Otec ho charakterizoval ako vstúpenie do toho najvnútornejšieho “kruhu”, charakterizovaného stretnutím s katolíckou komunitou. Navštívil tu svätyňu, nazývanú “Dom Panny Márie”.
“Ide o starobylú malú kaplnku, stojacu na mieste, kde podľa tradície apoštol Ján nechal postaviť pre Pannu Máriu malý domček po tom, ako ju so sebou priviedol do Efezu. Bol to sám Ježiš, ktorý ich zveril jedného druhému, keď predtým, ako zomrel na kríži povedal Márii: “Žena, hľa tvoj syn!” a Jánovi: “Hľa, tvoja matka!” (Jn 19,26-27). Archeologické výskumy ukázali, že táto lokalita je už od nepamäti miestom mariánskeho kultu, drahé aj moslimom, ktorí si tam prichádzajú uctiť tú, ktorú volajú “Meryem Ana”, Matka Mária. V protiľahlej záhrade svätyne som celebroval svätú omšu pre skupinu veriacich, ktorí prišli z blízkeho mesta Izmir a z ďalších častí Turecka a zahraničia. V “Dome Panny Márie” sme sa naozaj cítili “doma” a v tomto ovzduší pokoja sme sa modlili za mier vo Svätej zemi a na celom svete. Tam som si chcel pripomenúť dona Andreu Santora, rímskeho kňaza, ktorý vydal svedectvo o evanjeliu svojou vlastnou krvou v tureckej krajine.

 
Svätý Otec sa dotkol aj ďalšieho z kruhov, do ktorých rozdelil svoju apoštolskú cestu do Turecka. Týkal sa ekumenických vzťahov medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou a pri tejto príležitosti spomenul sviatok sv. Ondreja, ktorý sme si pripomenuli 30. novembra.
Tento sviatok ponúkol ideálnu pôdu pre potvrdenie bratských vzťahov medzi biskupom Ríma - nástupcom sv. Petra a ekumenickým patriarchom Konštantinopolu – predstaviteľom Cirkvi, založenej podľa tradície apoštolom Ondrejom, bratom Šimona Petra. V šľapajách Pavla VI., ktorý sa stretol s patriarchom Atenagorom a Jána Pavla II., ktorého prijal nástupca Atenagora Dimitrios I., som obnovil s Jeho Svätosťou Bartolomejom I. toto gesto veľkej symbolickej hodnoty, aby sme potvrdili vzájomnú snahu pokračovať na ceste smerom k obnoveniu plnej jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi kresťanmi. Na potvrdenie tohto rozhodnutia som podpísal spolu s ekumenickým patriarchom Spoločné vyhlásenie, ktoré predstavuje ďalší krok na tejto ceste.

 
V závere dnešného audienčného príhovoru Benedikt XVI. spomenul posledný deň svojej návštevy v Turecku a svätú omšu, ktorú slávil v katedrále Ducha Svätého v Istanbule.
Zúčastnili sa na nej aj ekumenický patriarcha, arménsky patriarcha, sýrsky ortodoxný patriarcha a predstavitelia protestantskej cirkvi. Všetci kresťania boli zjednotení v modlitbe, napriek rozdielnosti tradície, rítov a jazykov. Povzbudení Kristovým slovom, ktorým veriacim prisľúbil “prúdy živej vody” (Jn 7,38) a obrazom mnohých údov zjednotených v jednom tele (por. 1 Kor 12,12-13), sme zažili skúsenosť obnovených Turíc... Nech všemohúci a milosrdný Boh pomáha tureckému ľudu, jeho vláde a predstaviteľom rôznych náboženstiev vytvárať spolu budúcnosť pokoja, aby sa tak Turecko stalo “mostom” priateľstva a bratskej spolupráce medzi západom a východom. Tiež sa modlíme, aby na príhovor Panny Márie Duch Svätý urobil plodnou túto apoštolskú cestu a oživoval v celom svete poslanie cirkvi, založenej Kristom, aby ohlasovala všetkým národom evanjelium pravdy, pokoja a lásky.”

 
Po skončení audienčného príhovoru nasledovali pozdravy pápeža Benedikta XVI. v rôznych jazykoch, okrem iného aj po slovensky:
S láskou pozdravujem slovenských pútnikov z Čadce a Turzovky. Bratia a sestry, prajem vám, aby ste prežívali tento Advent podľa vzoru Panny Márie v radostnom očakávaní Spasiteľa. Rád vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!

-dj,lr-
All the contents on this site are copyrighted ©.