2006-12-05 16:04:36

Kardinál Hummes: Celibát nie je v Cirkvi najdôležitejšou témou


Vatikán (5. decembra, RV) – Brazílsky kardinál Claudio Hummes, ktorý bol v týchto dňoch menovaný za nového prefekta Kongregácie pre klérus, vo svojom vyhlásení pre Tlačovú kanceláriu Svätej stolice povedal, že kňazský celibát nie je najdôležitejšou témou v agende predstaviteľov Cirkvi. „Kňazský celibát nie je dogmou, ale iba disciplinárnou normou,“ povedal kardinál a zároveň zdôraznil, že „táto norma je v latinskej cirkvi veľmi stará a zakladá sa na pevnej tradícii, ako aj na silnej motivácii, či už teologicko-spirituálneho alebo prakticko-pastorálneho charakteru“. Kardinál Hummes ďalej pripomenul, že zrušenie celibátu by nevyriešilo problém malého počtu nových povolaní do kňazského stavu, pretože tento problém súvisí s modernou sekularizovanou spoločnosťou a postihol aj tie kresťanské komunity, ktorých kňazi, alebo pastori sa môžu ženiť.

-ľr-
All the contents on this site are copyrighted ©.