2006-12-05 12:02:27

Kardinál Bertone: V mladých treba vzbudzovať túžbu po službe Dobru


Taliansko (5. decembra, RV) – „Vzdelávanie predstavuje pre Cirkev podstatnú otázku: vzdelávanie všetkých, osobitne tých, ktorí s námahou kráčajú životom a boria sa s túžbami a nádejami, s neistotami a nebezpečím.“ Týmito slovami sa obrátil vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone na talianskych katolíckych učiteľov, ktorí v týchto dňoch ukončili svoj národný kongres. V liste kardinál zdôraznil povinnosť pomáhať človeku, osobitne dieťaťu, dospievajúcemu a mladému, dosahovať plnú ľudskú aj duchovnú zrelosť. „Zdravý realizmus napokon učí, že potom je potrebné sprevádzať ľudskú bytosť počas celého života na ustavičnej ceste rastu v rozličných aspektoch osobnosti,“ napísal kardinál Bertone. Za podstatnú označil schopnosť odovzdať mladým zmysel pre pozitívnu hodnotu života a vzbudiť v nich túžbu stráviť svoj život v službe Dobru. „A toto si vyžaduje zodpovedný príspevok všetkých: učiteľov a rodičov, kňazov a každej osoby, ktorej skutočne leží na srdci budúcnosť ľudstva,“ konštatoval Tarcisio Bertone.

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.