2006-12-05 16:03:51

Kardinál Bertone: Najveľkolepejším dielom jezuitov sú misie


Taliansko (5. decembra, RV) – Kardinál Tarcisio Bertone, štátny sekretár Svätej stolice, dnes navštívil Pápežskú univerzitu sv. Urbana pri príležitosti 500. výročia narodenia svätého Františka Xaverského a zároveň ukončenia Xaveriánskeho roka. „Misijné dielo,“ ako povedal kardinál, „bolo najmimoriadnejším a najveľkolepejším, ktoré Spoločnosť Ježišova vykonala. Veľkolepým pre počet krajín, v ktorých jezuiti pôsobili, ale aj pre prekážky, ktoré museli prekonávať. Výnimočným pre odvahu svojich projektov. „A tým, kto to všetko začal, bol František Xaverský,“ vyhlásil vatikánsky štátny sekretár. Pápežská univerzita sv. Urbana, ktorej študenti pochádzajú zo všetkých kontinentov, je podľa kardinála Bertoneho tým najvhodnejším miestom na pripomenutie si patróna misií.

-ľr-








All the contents on this site are copyrighted ©.