2006-12-04 17:19:42

XVI. Benedek pápa vasárnapi Úrangyala imádsága


Ádvent első vasárnapján, délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében XVI. Benedek pápa hálát adott az Úrnak apostoli útjáért, amelyet az elmúlt napokban tett Törökországban, és amelynek során elkísérte őt az egész keresztény közösség imája. Szerdán, az általános kihallgatás során részletesebben visszatér majd erre a felejthetetlen spirituális és lelkipásztori tapasztalatra, amelyből remélhetőleg számos gyümölcs terem majd a Krisztus követői közötti egyre őszintébb együttműködés, valamint a muzulmán hívekkel folytatott termékenyebb párbeszéd számára. A Pápa ismételten kifejezte háláját mindazoknak, akik utazását megszervezték és különféle módon hozzájárultak annak békés és sikeres kimeneteléhez. Külön köszöntötte a török hatóságokat és a baráti török népet, akik hagyományos vendégszeretetükhöz méltó fogadtatásban részesítették.
A Pápa, hálás szeretettel emlékezett meg a török földön élő katolikus közösségről, gondolatban feléjük fordulva Ádvent első vasárnapján. Szentmisét mutathatott be ezeknek a testvéreinknek, akik gyakran nem könnyű helyzetben élnek. Valóban kicsiny nyájról van szó, amely gazdag lelkesedésben és hitben és szüntelenül egyfajta ádventi várakozásban él. Az egyházi évnek ebben az időszakában a liturgia gyakran biztosít bennünket arról, mintegy leküzdve természetes bizalmatlanságunkat, hogy Isten „eljön”: eljön, hogy velünk legyen, minden helyzetben. Eljön, hogy közöttünk éljen, velünk és bennünk éljen. Eljön az emberiség történelmébe, kopogtat minden jóakaratú ember ajtaján, hogy elvigye az egyéneknek, családoknak és népeknek a testvériség, az egyetértés és a béke ajándékát. Ezért Ádvent a remény időszaka, amelyben a Krisztusban hívők arra kaptak meghívást, hogy éberen és tevékenyen várakozzanak, imával és tevékeny szeretettel.
Bárcsak Krisztus közelgő megszületése minden keresztény szívét örömmel és békességgel töltené el! – mondta beszédében a Szentatya, majd Máriához fordult.
Ahhoz, hogy a leghitelesebben és gyümölcsözőbben megéljük ezt az ádventi időszakot, a liturgia arra buzdít bennünket, hogy tekintsünk a Szűzanyára, és gondolatban vele együtt haladjunk a betlehemi barlang felé. Amikor Isten kopogtatott fiatal életén, Mária hittel és szeretettel fogadta őt be. Néhány nap múlva Máriát szemlélhetjük, Szeplőtelen Fogantatása ragyogó misztériumában. Hagyjuk, hogy magával ragadjon szépsége, az isteni dicsőség visszatükröződése, hogy az „eljövendő Isten” mindnyájunk nyitott szívét elhalmozhassa ajándékaival.
Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa köszöntötte a Fokolare mozgalom népes lány csapatát, akik Európa és Latin-Amerika különböző országaiból továbbképző találkozón vesznek részt. Arra buzdította őket, hogy Mária példáját követve váljanak Jézus hiteles tanítványaivá. Ezt követően a Szentatya franciául, angolul, németül és spanyolul szólt a különböző zarándokcsoportokhoz. A lengyel híveknek is anyanyelvükön köszönte meg imáikat, amelyekkel törökországi útja során elkísérték, mindenkinek azt kívánva, hogy Ádvent legyen a lelki újjászületés időszaka.All the contents on this site are copyrighted ©.