2006-12-04 09:36:16

Szentszéki nyilatkozat a Kínában törvénytelenül végrehajtott püspökszentelésről


A Szentszék kötelességének érzi, hogy közzétegye álláspontját John Wang Renlei pap püspökké szenteléséről, amelyre november 30-án került sor Xuzhouban, Jiangsu körzetében, a szárazföldi Kínában.
1) A Szentatya mély fájdalommal értesült a hírről, mivel a fent nevezett püspökszentelést pápai megbízás nélkül hajtották végre, azaz figyelmen kívül hagyva a katolikus egyház püspöki kinevezésre vonatkozó szabályzatát (vö. az Egyházi Törvénykönyv 377. kánonjának 1 paragrafusával).
2) A Xuzhouban történt püspökszentelés – időrendben – az utolsó a törvénytelen püspökszentelések sorában, amelyek immár néhány évtizede sújtják Kínában a katolikus egyházat, megosztást okozva az egyházmegyei közösségekben és zavart keltve számos egyházi és világi hívő lelkiismeretében. Ezeknek a rendkívül súlyos tetteknek a sorozata, amelyek megsértik minden Kínában és a világ többi részén élő katolikus vallási érzelmeit, nem felelnek meg a katolikus tanításnak és felborítják hierarchikus struktúrájának legfontosabb alapelveit. Ahogyan ugyanis a II. vatikáni zsinat leszögezi, „A püspöki testület tagjává a szentségi fölszentelés, valamint a kollégium fejével és tagjaival való hierarchikus közösség által válik valaki.”
(Lumen gentium, 22. pont, első bekezdés).
3) A Szentszék, miután csak az utolsó percben szerzett tudomást a Xuzhou egyházmegyében történt püspökszentelés tervéről, nem mulasztotta el, hogy megtegye azokat a lépéseket, amelyekre lehetősége nyílt a rendelkezésére álló rövid idő alatt, abból a célból, hogy ne kerüljön sor egy olyan tettre, amely újabb szakadást okozott volna az egyházi szeretetközösségben. Egy törvénytelen püspökszentelés ugyanis objektíven súlyos tett, amelynek elkövetéséért a kánonjog szigorú büntetést ír elő mindazok számára, akik a szentelést végzik, illetve akik a szentelést kapják, feltéve, hogy a tettet a valódi szabadság feltétele között követték el. (vö. az Egyházi Törvénykönyv 1382. kánonjával).
4) Vigasztaló annak a megállapítása, hogy a múlt és jelen nehézségei ellenére, Kínában a püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek csaknem teljes egészében, annak tudatában, hogy az egyetemes egyház élő tagjai, megtartották hitükben és életükben a mély szeretetközösséget Péter utódával és a világ minden részén jelenlévő katolikus közösségekkel.
5) A Szentszék tudatában van azoknak az egyházi személyek lelki drámájának és szenvedésének – püspököt szentelőknek és szentelendőknek - akik arra kényszerülnek, hogy törvénytelen püspökszentelés aktív részesei legyenek, és ezáltal szembehelyezkedjenek a katolikus hagyománnyal, amelyet egyébként szívük szerint hűségesen követnének. A Szentszék továbbá részt vesz azoknak a katolikusoknak, - papoknak, szerzeteseknek, szerzetesnőknek és világi híveknek – a belső nyugtalanságában, akiket arra kényszerítenek, hogy befogadjanak egy olyan főpásztort, akiről tudják, hogy nincs teljes szeretetközösségben sem a Püspöki Kollégium Fejével, sem a világ többi részén élő püspökökkel.
6) Ami a püspökszenteléseket illeti, a Szentszék nem fogadja el, hogy kész tények elé állítsák. Ezért elítéli azt az eljárási módot, amellyel felszentelték Wang Renlei papot Xuzhouban, és annak a reményének ad hangot, hogy hasonló incidensek nem ismétlődnek meg a jövőben.
2006. december 2.
All the contents on this site are copyrighted ©.