2006-12-04 09:46:16

Példaképeink a boldogok és a szentek - interjú P. Szőke János szalézi szerzetessel


RealAudioMP3 Teljesült Mindszenty József bíboros kívánsága, hogy 1 millióan imádkozzanak hazánkért. Mindszenty bíboros, esztergomi érsek még életében létrehozott egy alapítványt, amelynek - az alapító szándéka szerint - az a célja, hogy írói hagyatékát őrizze, feltárja és rendszerezze, elveit, gondolatait terjessze. A magyar keresztény oktatási, nevelési, kulturális és karitatív intézmények felkarolása is célkitűzése az Alapítványnak. Az Alapítvány - Mindszenty bíboros halála után - a boldoggá és a szentté avatási eljárással kapcsolatban az actor szerepét vállalta. Ez a ténykedés a felperes szerepének felel meg. Mindszenty bíboros boldoggá avatásának gondolata az Egyesült Államokban élő magyar papok és hívek körében merült fel az 1970-es évek második felében. Az egyre szélesedő és mélyülő lelki igény azután az 1980-as években az elso hivatalos lépésekhez is elvezetett. Ez így helyes is volt, mert a vatikáni előírások szerint a boldoggá avatási eljárást, csak öt évvel Isten szolgáinak a halála után lehet hivatalosan bevezetni. Az Alapítványt a liechtensteini Vaduzban jegyezték be és a székhelye gyakorlatilag még mindig ott van. Ott gyűjtötték össze a Bíboros kéziratait és könyvtárát. Eloször a régi plébánia épületben, később pedig egy bérelt lakás szobáiban helyezték el. Az első elnök maga a Bíboros volt. Végrendeletében az Alapítványt tette meg általános örökösének. Halála után az elnökséget a szegények orvosának fia: gróf Batthyány Iván vette át. Utána, Habsburg Rudolf főherceg elnöksége alatt, az Alapítvány kiemelkedő tevékenysége Mindszenty bíboros földi maradványanak hazaszállítása volt. Jelenleg az Alapítvány tagjai: Habsburg Mihály elnök, Habsburg Rudolf, Liechtenstein Mihály herceg, Ugon Imre, P. Werenfried van Straaten O. Praem., P. Mehrle Tamás OP, Dr. Cserháti Ferenc és P. Szőke János SDB. Az Alapítvány kétszer ülésezik évente. Az Alapítvány már a nyolcvanas évek elején elkezdte összegyűjteni azokat a személyeket, akik mint szemtanúk vallomást tehettek Mindszenty bíboros életszentségével kapcsolatban. Ezt egy vatikáni értesítés alapján természetesen nagyon csendben és feltűnés nélkül kellett végezni, nehogy az Egyházügyi Hivatal lépéseket tegyen a Vatikánban és leállítsák a munkát. Az aggodalom reális volt, mert egy bolgár püspök esetében a per leállítása bekövetkezett. Mindszenty bíboros földi maradványainak hazahozatala után nyíltan lehetett az üggyel foglalkozni. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ordináriusa, Dr. Paskai László, bíboros, érsek, magáévá tette az ügyet és messzemenőleg támogatta és a továbbiakba is támogatja az Alapítvány ezirányú tevékenységét.
Levélcím: H-1125 Budapest, 114. Pf.131.

Telefon: 00-36-1-201-09-79

Fax: 00-36-1-356-8200

E-mail: ungmind@vnet.hu
Mindszenty.lapja.hu
All the contents on this site are copyrighted ©.