2006-12-04 17:22:58

Claudio Hummes bíboros nyilatkozata a brazil „Estado de Sao Paulo” újságban megjelent interjú sajtóvisszhangjáról


A Papi Kongregáció új prefektusával, Claudio Hummes bíborossal a brazilíai „Estado de Sao Paulo” újság készített beszélgetést, amely nagy visszhangot váltott ki, főleg a papi nőtlenségről szóló kijelentései miatt. A bíboros december 4-én közölt nyilatkozatában leszögez néhány fontos alapelvet a Katolikus Egyház cölibátusról szóló tanításával kapcsolatban.
„Az Egyházban mindig is világos volt, hogy a papi cölibátus nem dogma, hanem egyházfegyelmi rendelkezés. Ez a rendelkezés a latin szertartású egyházra vonatkozik, de nem a keleti rítusokra, amelyek esetében a katolikus Egyházzal egységben élő közösségek nős férfiait is pappá szentelhetik. Az is világos, hogy a cölibátusra vonatkozó előírás a latin szertartású egyházban nagyon régi hagyományokon, illetve mind teológiai-spirituális mind gyakorlati-lelkipásztori szempontokon nyugszik, melyet a pápák is hangsúlyoztak.
A legutóbbi püspöki szinóduson , a főpásztorok legelfogadottabb véleménye az volt, hogy a papi nőtlenség enyhítése nem jelentene megoldást a papi hivatások hiányára, amelynek okai leginkább a modern szekularizált kultúrában keresendők, ahogy más olyan keresztény felekezetek tapasztalatai is mutatják, ahol a papok ill. a lelkészek házasodhatnak.
A papi nőtlenség kérdése nem szerepel az egyházi hatóságok napirendjén, mint ahogy azt a dikasztériumok Szentatyával történt legutóbbi találkozásán is hangsúlyozták.” – zárul Claudio Hummes bíboros nyilatkozata.All the contents on this site are copyrighted ©.