2006-12-02 12:09:28

O Panne Márii vo svetle encykliky Deus caritas est


Rím (2. decembra, RV) - Centrum mariánskej kultúry “Matka Cirkvi” na Via del Corso v Ríme už 29 rokov organizuje podujatia, nazvané “mariánske soboty”. Trvajú od Adventu po Turíce a slúžia ako duchovné formačné stretnutia pre kňazov, rehoľníkov aj laikov. Tohtoročnou témou je spoznávanie osobnosti Panny Márie cez encykliku Benedikta XVI. „Deus caritas est.“ Teológovia – odborníci na mariológiu budú každú sobotu prednášať o Panne Márii ako o žene pokory, viery, nádeje a lásky. Koncom decembra sa v Ríme uskutoční 27. talianske národné stretnutie, známe pod názvom „Koniec roka s Máriou“, určené pre všetkých, ktorí sa venujú pastorácii.

-dj-All the contents on this site are copyrighted ©.