2006-12-07 07:36:15

Pappien selibaatti ei ole dogmi,vaan kurinpidollinen sääntö


korostaa pappiskongregaation uusi prefekti brasilialainen kardinaali Glaudio Hummes. Se on voimassa latinalaisessa kirkossa, mutta ei idän riitusta noudattavissa kirkoissa, missä on normaalia, että myös katoliseen kirkkoon kuuluvissa yhteisöissä on naimisissa olevia pappeja.Latinalaisen kirkon sääntö pappien selibaatista on hyvin vanha ja perustuu teologis-spirituaalista että käytänöllistä pastoraalista luonnetta olevaan traditioon.
(Katolisen Kirkon katekismus: 1579- Selibaatti on merkki uudesta elämästä, jonka palvelukseen kirkon palveluvirkaan astuva vihitään; kun se omaksutaan iloisin sydämin, se julistaa säteillen Jumalan valtakuntaa.
1580-Idän kirkoissa avioliitossa eläviä miehiä voidaan kyllä vihkiä diakoneiksi ja papeiksi.Tämä käytäntö on jo pitkään tunnustettu lailliseksi.Pappien selibaattia pidetään idän kirkoissa kuitenkin suuressa kunniassa, ja lukuisat papit ovat valinneet sen vapaaehtoisesti Jumalan valtakunnan tähden. Niin idän kuin lännenkään kirkoissa eivät vihkimyksen sakramentin saaneet voi enää solmia avioliittoa.)All the contents on this site are copyrighted ©.