2006-11-25 16:33:09

USA: rozmowy Kościoła katolickiego i Polsko-Katolickiego


Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła Polsko-Katolickiego w USA, jego relacje z Unią Utrechtską oraz problem lokalnych konfliktów były przedmiotem konsultacji przedstawicieli Polskiego Kościoła Narodowego oraz Rzymskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie opublikowano komunikat z posiedzenia Komisji Dialogu, które odbyło się 9 i 10 listopada.

Podczas spotkania poinformowano o dobrym przyjęciu przez obydwa Kościoły zaaprobowanej w czerwcu bieżącego roku Wspólnej Deklaracji o Jedności. Wyrażono nadzieję, że dokument ten ułatwi rozwiązywanie lokalnych konfliktów oraz będzie sprzyjać lepszemu zrozumieniu i współpracy wiernych obydwu wspólnot. Kościół Polsko-Katolicki w USA poinformował, że pomimo, iż od dwóch lat nie jest już członkiem Unii Utrechckiej, traktuje podpisaną przed 117 laty deklarację biskupów starokatolickich jako dokument normatywny. Oznacza to, że traktuje prymat papieski jedynie jako honorowy. Wyznaczono daty i miejsca spotkań przyszłorocznych sesji. Polski Kościół Narodowy w USA był do 2004 r. największym członkiem Unii Utrechckiej. Opuścił ją nie aprobując małżeństw homoseksualnych i kapłaństwa kobiet. Liczy około 50 tys. wiernych.

st/ www.usccb.org
All the contents on this site are copyrighted ©.