2006-11-29 10:19:59

Benedictus XVI sai lämpimän vastaanoton Turkissa


Tiistaina alkaneen matkan aikana paavi halusi korostaa toimittajille, että matka ei ole poliittinen vaan pastoraalinen.Tarkoituksena on dialogoida islamilaisten sekä muiden kristittyjen ,ennen kaikkea ortodoksisten veljien kanssa, jotta päästäisiin parempaan molemminpuoliseen ymmärrykseen. Hän halusi kuitenkin täsmentää, että tältä matkalta meidän ei tule odottaa suuria tuloksia.Matka sisältää ystävyyden ja kunnioituksen luonnehtimia tapaamisia yhteisten rauhanpyrkimysten merkeissä.
Turkin mahdollinen EU-jäsenyys on ollut jatkuvien keskustelujen aiheena. Aiheeseen viitaten paavi halusi muistuttaa, että modernin Turkin isä, Kemal Atatyrk otti malliksi Ranskan perustuslain Turkin uuteen perustuslakiin, joten modernin Turkin perustana on dialogi eurooppalaisuuden kanssa, eurooppalainen ajatus- ja elämäntapa, mitä yrittää toteuttaa erilaisessa historiallisessa ja uskonnollisessa tilanteessa.Joten dialogi eurooppalaisen ajatusmallin ja islamilaisen tradition välillä on jo kirjoitettu modernin Turkin olemassaoloon ja tässä meillä onkin molemminpuolinen vastuu. Meidän eurooppalaisten on uudelleen pohdittava ajatustapaamme, mikä sulkee uskonnollisen ulottuvuuden julkisen elämän ulkopuolelle ja mikä johtaa umpikujaan.Turkin puolestaan on otettava lähtökohdaksi historiansa ja ajateltava ,kuinka rakentaa tulevaisuuden varalle akseli maallisuuden ja perinteen välille, avoimen ja suvaitsevaisen ajatustavan välille, minkä peruselementtinä on vapaus ja sellaiset uskontoon perustuvat arvot, mitkä antavat sisällön vapaudelle.All the contents on this site are copyrighted ©.