2006-10-16 17:32:56

Helgonen har visat mod och sagt "ja".sa Påven vid söndagens helgonförklaring


Det var stort firande på Petersplatsen i går, söndag, då Påven helgonförklarade fyra nya blivande helgon. De var Rafael Guizar, Filippo Smaldone , Rosa Venerini och Theodor Guerin.
Solen sken vackert ute på Petersplatsen som var överfylld av förväntansfyllda människor och där en verklig feststämning rådde.. Påven var klädd i grön skrud och det första momentet av ceremonin bestod av presentationen på latin av de fyra som skulle helgonförklarars. Sedan uttalade Påven , även det på latin, formeln för helgonförklaringen.
Efter följde litanian med bön till olika av våra helgon .
Om de nya helgonen sade påven: Deras namn kommer vi att minnas för alltid . Och som jämförelse ska vi tänka på den unge, rike mannen som vi hörde om i dagens evangelium. Om han hade följt Kristus sulle han ha blivit Kristi apostel och vi skulle ha kunnat läsa om honom i evangeliet. Om människan bara sätter sin tillit till jordens rikedomar når hon aldrig fram till livets fulla mening och till den verkliga glädjen. Men om hon litar till Guds ord och avstår från världens rikedomar tycks hon förlora mycket, men i verkligheten vinner hon allt. Helgonet är den man och den kvinna som med glädje svarar på Kristi kallelse och lämnar allt för att följa honom.
Om den rike mannen sade Jesus: Det är svårt för de som är rika att komma in i himmelriket. De jordiska rikedomarna ockuperar själen och hjärtat. Jesus säger inte att dessa människor inte är goda men att de lätt avlägsnar sig från Gud. Men detta kan undvikas genom att de med sina rikedomar hjälper de fattiga.
Helgonen, säger Påven vidare, har visat ödmjukhet och mod att säga deras “ja” till Kristus och de har avstått från allt för att bli hans vänner. Så har dessa nya helgon gjort ,som vi idag vördar. I dem finner vi Petrus erfarenhet, när han säger: “Vi har lämnat allt och följt dig.
Efter den långa ceremonin följde Påvens angelusbön med hälsningar till alla dem som kommit för att hedra de nya helgonen. De församlade var omkring 30 000 och de hade bl.a kommit från Mexiko, Spanien och Frankrike, de nya helgonens länder , men givetvis även från Italien , de båda italienska helgonens land.

All the contents on this site are copyrighted ©.