2006-10-09 19:07:04

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC GIÁM MỤC MIỀN TÂY CANANA


VATICAN. Sáng ngày 9-10-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 20 GM miền Tây Canada. Ngài khích lệ các GM trong nỗ lực giúp các tín hữu tái ý thức về tội lỗi và tầm quan trọng của bí tích hòa giải.

Các GM thuộc đoàn thứ 4 và cũng là đoàn cuối cùng của HĐGM Canada về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh trong năm nay.

Đức Cha Gerard William Wiesner, GM giáo phận Prince Georges, đã đại diện các GM, chào mừng ĐTC, bằng tiếng Anh, rồi Đức Cha Raymond Roussain, TGM Vancouver, chào mừng Ngài bằng tiếng Pháp.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến cám dỗ con người thường gặp phải, đó là thi hành tự do của mình ở ngoài quan hệ với Thiên Chúa. Về điểm này, Ngài nêu bật dụ ngôn người con trai hoang đàng và nhận định rằng kinh nghiệm của người con này cho thấy, một khi người ta tìm tự do ở ngoài Thiên Chúa, thì kết quả thật là tiêu cực: mất phẩm giá con người, hỗn độn về luân lý và xã hội băng hoại. Tuy nhiên tình yêu nồng nhiệt của Chúa Cha đối với nhân loại chiến thắng sự kiêu ngạo của con người. Đó là một tình yêu tha thứ và dẫn đưa con người vào sâu hơn trong sự hiệp thông của Giáo Hội Chúa Kitô.

ĐTC cũng nhắc đến thái độ của người con trai cả trong dụ ngôn: xét cho cùng thái độ của người con này cho thấy anh ta không có khả năng hiểu được tình yêu vô điều kiện, không thể nghĩ xa hơn những giới hạn của công lý tự nhiên, và anh ta bị kẹt trong thái độ ghen tương và kiêu hãnh, xa lìa Thiên Chúa, cô lập với tha nhân và bệnh hoạn đối với bạn thân”.

ĐTC khích lệ các GM Canada tiếp tục đương đầu với tình trạng mất ý thức về tội lỗi nơi nhiều người. Ưu tiên mục vụ này phản ánh một niềm hy vọng các tín hữu cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, cũng như tiếng gọi đào sâu sự hiệp nhất của họ với Giáo Hội, vượt thắng những chia rẽ và sự phân tán thường làm thương tổn các gia đình và cộng đoàn ngày nay.

ĐTC nói: ”Tôi muốn khuyến khích anh em cổ võ bí tích Thống Hối. Bí tích này thường bị người ta dửng dưng, nhưng trong thực tế công hiệu này mang lại sự chữa lành trọn vẹn mà chúng ta mong ước. Sự tái quí chuộng bí tích này sẽ xác quyết rằng thời gian ở trong tòa giải tội sẽ mang lại sự thiện từ sự ác, tái lập sự sống từ cái chết, và tái biểu lộ tôn nhan từ bi của Chúa Cha”.

Và ĐTC không quên cảnh giác rằng một khi con người quên đi nhu cầu cần tìm kiếm sự tha thứ và không sẵn sàng tha thứ, thì thay vào đó là sẽ một thứ văn hóa trách móc và tranh chấp lẫn nhau. (SD 9-10-2006)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.