2006-09-29 16:45:48

Úloha médií pri šírení tolerancie


Ženeva (28. septembra, RV/Zenit) – “Médiá zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri šírení náboženskej slobody a tolerancie v globalizovanom svete,” vyjadril sa minulý týždeň na pôde OSN v Ženeve stály pozorovateľ Svätej stolice pri tejto inštitúcii, arcibiskup Silvano Tomasi. Reagoval tak na protesty moslimov voči prejavu pápeža Benedikta XVI. na Univerzite v Regensburgu. Odvolal sa na Deklaráciu o odstránení všetkých foriem netolerancie a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery, ktorá bola v OSN prijatá v roku 1981. “Dnes je uplatňovanie tejto deklarácie stále hudbou budúcnosti,” uviedol arcibiskup, “v niektorých krajinách netolerancia a násilie, namierené zvlášť voči ľuďom a spoločenstvám iného náboženstvá, porušujú ich práva mnohými spôsobmi. Zákony nie sú postačujúce, aby tieto práva naozaj zaručili.”

Silvano Tomasi poznamenal, že viac ako zákon v tomto smere pomôže “otvorený prístup a vzájomná akceptácia, vzdelávanie srdca a mysle, aby sme poznali a vážili si každého človeka, ako rovnocenného člena ľudskej rodiny.” Médiá majú podľa arcibiskupa veľké možnosti, aby prispeli k tomuto úsiliu a nemanipulovali s citmi tým, že zverejnia neoverené alebo nepravdivé informácie, ktoré podnecujú netoleranciu a uzatvárajú myseľ pred otvorenosťou a schopnosťou prijímať.

– dj –

All the contents on this site are copyrighted ©.