2006-09-26 14:22:47

Konferencia pri príležitosti 75. výročia založenia Vatikánskeho rozhlasu


Slovensko (26. septembra, RV) – V stredu, 27. septembra, sa v Aule Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostná konferencia pri príležitosti 75. výročia založenia Vatikánskeho rozhlasu. Vystúpia na nej ThDr. Jozef Haľko, PhD. – vedúci Katedry cirkevných dejín; bývalý vedúci Slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu ThDr. František Sočufka SJ, PhD.; profesor Róbert Letz – vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK, súčasný vedúci Slovenského programu páter Leopold Slaninka SJ a MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ, PhD. – provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Ako posledný na konferencii vystúpi páter Federico Lombardi SJ – generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, riaditeľ Vatikánskeho televízneho centra a hovorca Svätej Stolice, ktorý pri tejto príležitosti adresuje niekoľko slov o jubileu Vatikánskeho rozhlasu slovenským poslucháčom: „75 rokov Vatikánskeho rozhlasu sa môže zdať stareckým vekom, no v skutočnosti si myslím, že rádio je mladé. Prečo? Preto, lebo jeho poslanie, jeho služba, majú za cieľ oboznamovať s aktivitou a učením Svätého Otca a pomáhať pápežovi v jeho službe svetu a Univerzálnej cirkvi a to je niečo, čo nikdy nezostarne, práve naopak, postupom času sa to stáva urgentnejšie a dôležitejšie. Potreby Univerzálnej cirkvi a sveta v dobe globalizácie v čase veľkého rozvoja médií na planetárnej úrovni neustále narastajú. Je tu aj veľký rozvoj technológií v masovokomunikačných prostriedkoch a Vatikánsky rozhlas, ktorého poslanie je stále aktuálne a nestarne, sa ho snaží uskutočňovať s veľkou pozornosťou voči hraniciam komunikácie ako k jazyku, tak aj k používaným nástrojom. A to je to, o čo sa my snažíme.“

Páter Lombardi poukázal aj na to, že slovenský program Vatikánskeho rozhlasu na budúci rok oslávi jubileum – 60. výročie svojho vzniku. „Vieme veľmi dobre, že Slovenský program vznikol v konkrétnom historickom období, a to keď sa šírili komunistické režimy a Cirkvám i spoločnostiam chýbala sloboda. To si vyžadovalo osobitnú službu zo strany Univerzálnej cirkvi s cieľom podporiť katolícke komunity a národy, ktoré boli v ťažkostiach z dôvodu chýbajúcej slobody a komunikácie. V súčasnosti tento osobitný problém už neexistuje, ale my túto službu pre slovenský národ považujeme za rovnako dôležitú a to v rámci inkulturácie posolstva a univerzálnej komunikácie Svätého Otca. Každá kultúrna oblasť, každý jazyk je dôležitý pre Cirkev, ktorá rešpektuje a rozumie významu preložiť do každej kultúry a každého jazyka jej posolstvo. A Vatikánsky rozhlas je povolaný práve k tomu, aby zastupoval univerzalitu Cirkvi. Myslím si, že aj slovenský národ a Cirkev, aj keď už viac nemajú našťastie problém s útlakom zo strany diktátorského režimu, majú osobitné problémy, ktoré prináša súčasný svet. Ide o problémy, ktoré Ján Pavol II. pri svojich početných cestách do tzv. bývalých komunistických krajín, opisoval vo svojich príhovoroch. Ide napríklad o zodpovedné používanie opätovne získanej slobody, obnova Cirkvi v súčasnej modernej spoločnosti, ktorá sa rozvíja a ktorá sa môže rozvíjať do smerov, ktoré niekedy nie sú pozitívne. Menuje ich aj pápež Benedikt XVI.: sú tu riziká rozvoja Západnej spoločnosti, ktorá je indiferentná voči Bohu, alebo zabúda na náboženskú dimenziu človeka, a tiež existuje nielen marxistický materializmus, ale aj iné typy materializmu. Teda posolstvo cirkvi a služba Vatikánskeho rozhlasu sú v tomto zmysle naplno aktuálne, ako je to aj v prípade Slovenského programu, keď v slovenskom jazyku a pre slovenskú kultúru sa ohlasuje posolstvo Univerzálnej cirkvi, ktoré je veľmi naliehavé pre všetky národy a teda aj pre slovenský národ.“

- lm, dj -

 
 All the contents on this site are copyrighted ©.