2006-09-26 16:18:34

Emeritný arcibiskup Milingo bol exkomunikovaný


Vatikán (26. septembra, RV) – Tlačové stredisko Svätej stolice dnes vydalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že emeritný arcibiskup Lusaky Emmanuel Milingo bol exkomunikovaný. Ako sa píše v tlačovom komuniké, Svätá Stolica sledovala aktivity arcibiskupa a novej Asociácie ženatých kňazov s veľkými obavami. Mnohí predstavitelia Cirkvi sa snažili s arcibiskupom skontaktovať, aby ho odhovorili od skutkov, ktoré vyvolávajú pohoršenie, predovšetkým u veriacich, ktorí poznali jeho činnosť v prospech chudobných a chorých.

Svätá stolica aj vzhľadom na pochopenie, ktoré nedávno prejavil Svätý Otec voči tomuto staršiemu pastierovi Cirkvi, s trpezlivosťou čakala na vývoj udalostí, ktoré však, bohužiaľ, priviedli arcibiskupa Milinga do situácie neregulérnosti a postupného otvoreného prerušenia spoločenstva s Cirkvou, najprv pokusom o manželstvo a neskôr ordináciou štyroch biskupov v nedeľu 24. septembra vo Washingtone D.C. Kvôli tomuto verejnému aktu arcibiskup Milingo aj štyria svätení upadli do exkomunikácie latae sententiae, podľa kánonu 1382 Kódexu kanonického práva. Okrem toho Cirkev neuznáva a nemieni uznať v budúcnosti tieto ordinácie a všetky ordinácie, ktoré budú od nich pochádzať a kanonický stav týchto štyroch domnelých biskupov je taký, v akom sa nachádzali pred ordináciou“.

V závere vyhlásenia sa uvádza, že Svätá Stolica dúfala, že arcibiskup Milingo sa vráti späť do Cirkvi. Bohužiaľ, posledný vývoj oddialil tieto nádeje. Vo chvíľach utrpenia Cirkvi, akou je táto, nech sa zintenzívni modlitba celej komunity veriacich.

– lm –
All the contents on this site are copyrighted ©.