2006-09-23 10:23:19

Nová mimovládna organizácia "Iniciatíva Cirkvi a izraelského verejného vzdelávania" v USA


USA (28. augusta, RV/AsiaNews) – Pred niekoľkými dňami založili v USA mimovládnu organizáciu “Iniciatíva Cirkvi a izraelského verejného vzdelávania”. Jej cieľom je vzdelávanie verejnosti a podpora vzťahu medzi Katolíckou cirkvou a izraelskou spoločnosťou s cieľom dosiahnuť plnú náboženskú slobodu v tejto krajine. Organizácia si dáva tiež za úlohu pomáhať Cirkvi, aby aktívnejšie vstupovala do celonárodnej diskusie. Predsedom novej organizácie sa stal páter David Jaegar, izraelský františkán, ktorý je odborníkom na vzťahy medzi Cirkvou a štátom Izrael.

Táto iniciatíva vychádza z vízie pápeža Jána Pavla II., ktorú vyjadril v roku 1993, niekoľko dní pred podpisom Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a štátom Izrael (30. 12. 1993), a ktorá bola začiatkom vzájomnej diplomatickej spolupráce. Poľský pápež načrtol svoju predstavu pre budúcnosť Cirkvi vo východnej časti stredozemného mora, požiadal o plnú náboženskú slobodu pre kresťanov a povzbudil ich, aby sa zapájali ako “občania” do života národa, ktorého sú súčasťou.

Medzi základné ciele Iniciatívy patrí snaha o posilnenie priateľských vzťahov medzi Cirkvou v Izraeli a kresťanskými komunitami vo svete a takisto medzi kresťanmi a židmi. Od jej založenia sa jej členovia zvlášť sústreďujú na zveľadenie vzťahov medzi katolíkmi a židmi v USA. Určité starosti spôsobuje fakt, že Základná zmluva, podpísaná Izraelom, zatiaľ nebola zavedená do štátnej legislatívy. Katolíci a židia v USA výraznou mierou prispeli k podpísaniu tejto Zmluvy a nadviazaniu diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Izraelom.

– dj –
All the contents on this site are copyrighted ©.