2006-09-23 10:23:49

Modlitba Benedikta XVI. pri mariánskom stĺpe


Mníchov (9. septembra, RV) -
Svätá Matka Pána, naši predkovia v časoch súženia vztýčili tu, v srdci mesta Mníchov, tvoj obraz, aby ti zverili toto mesto a krajinu. Teba chceli vždy znova stretávať na cestách svojho každodenného života a od teba sa chceli učiť, ako správne prežívať svoj ľudský život; učiť sa od teba, ako môžeme nájsť Boha a tak nájsť porozumenie medzi sebou navzájom. Dali ti korunu a žezlo, vtedajšie symboly vlády nad krajinou, lebo vedeli, že vtedy bude moc a vláda v tých správnych rukách – v rukách matky.


Tvoj Syn povedal svojím učeníkom krátko pred hodinou svojej rozlúčky: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.“ (Mk 10, 43). Ty si v rozhodujúcej hodine svojho života povedala: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38) a celý svoj život si prežívala ako službu. A pokračuješ v nej ďalej po celé stáročia dejín: Tak, ako si sa kedysi v tichosti a diskrétne prihovorila za nevestu a ženícha v Káne, tak to robíš stále: Všetky starosti ľudí berieš na seba a prednášaš ich pred Pána, pred tvojho Syna. Tvojou mocou je dobrota. Tvojou mocou je služba.


Nauč nás, veľkých i malých, tých, ktorí vládnu i tých, ktorí slúžia, aby sme takýmto spôsobom žili svoju zodpovednosť. Pomôž nám nájsť silu zmierenia a odpustenia. Pomôž nám, aby sme boli trpezliví a pokorní, ale aj slobodní a odvážni, tak ako ty, keď si stála pod krížom. Nesieš na rukách Ježiša, žehnajúce dieťa, ktoré je ale aj Pánom sveta. Takto si sa, ako tá, ktorá nesie žehnajúceho, sama stala požehnaním. Požehnaj nás i toto mesto a túto krajinu. Ukáž nám Ježiša, požehnaný plod tvojho života. Pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


- mv -
All the contents on this site are copyrighted ©.