2006-09-23 18:36:42

Iskren dijalog i uzajamno poštivanje


Benedikt XVI. je i danas govorio o odnosima izmedu kršcana i muslimana, primivši u audijenciju biskupe iz Cada u pohodu ad Limina Aostolorum, ohrabrujuci «iskren dijalog» i «medusobno poštovanje», potpomognuto «medusobnim poznavanjem». U Cadu su opcenito dobri odnosi medu kršcanima i muslimanima, posebno zahvaljujuci traženju boljeg medusobnog poznavanja, kazao je Benedikt XVI., ohrabrujuci biskupe da «nastave suradnje u duhu iskrenog dijaloga i medusobnog poštivanja s ciljem da pomognu svakome živjeti život dostojan dostojanstva primljenog od Boga, s brižnošcu autenticne solidarnosti i skladnog razvitka društva». Predsjednik Cadske biskupske konferencije mons. Bouchard od svoje strane je naznacio progresivno napredovanje Islama u Zemlji, u administrativnom sektoru, trgovini, politici, u izgradnji brojnih džamija takoder i u selima gdje nema muslimana, a vrše se i pritisci na obracenje šefova sela i kantona, a i na mlade. Biskupi su se takoder požalili i na trajnu opasnost rata u Zemlji. Ucvrstiti «bratstvo medu raznim zajednicama koje sacinjavaju narod u Zemlji – kazao im je Benedikt XVI. – cilj je koji zahtijeva trud svih kako bi stavili Zemlju u obranu od suprotnosti koje ne mogu nego roditi nova nasilja. «Priznanje svacijeg dostojanstva, identiteta svake ljudske i religijske skupine i njihove slobode prakticirati vlastitu vjeru, - istaknuo je nadalje Papa – dio je zajednickih vrednota mira i pravde koji trebaju biti promicani od svih i za koje odgovorni u društvu trebaju igrati glavnu ulogu». Kad je rijec o prioritetu Crkve u Cadu, Sveti Otac je preporucio «redovito sudjelovanje vjernika na Sakramentima, poglavito na Euharistiji»; «ozbiljan vjerski odgoj, utemeljen na cvrstim duhovnim uvjerenjima», koji omogucuje svjedocenje kršcanskih vrednota u društvu; «izbor zvanja» u sjemeništima: «žurnost naviještanja cjelovite istine o braku i obitelji», koja «pretpostavlja nerazrješivu i vjernu ljubav bracnih drugova», najzad «karitativno djelovanje u službi razvoja edukacije, zdravlja, i prihvata izbjeglica», te « prema potrebitima bez obzira na njihovo podrijetlo».
All the contents on this site are copyrighted ©.