2006-09-23 15:35:29

Biskupi Čadu na audiencii u Svätého Otca


Vatikán (23. septembra, RV) - Biskupi Čadu dnes vo Vatikáne ukončili úradnú návštevu ad limina apostolorum osobitnou audienciou u Benedikta XVI. Svätý Otec, ktorý ich prijal v Konzistoriálnej sále, v krátkom príhovore povzbudil biskupov, aby boli autentickými svedkami Božej lásky: „Ohlasovaním evanjelia sprevádzajte vaše komunity na stretnutie s Pánom a pomôžte im posilniť nádej úsilím o nastolenie spravodlivejšej spoločnosti, založenej na zmierení a jednote všetkých!“ Pápež sa osobitne obrátil aj na kňazov v Čade a povzbudil ich, aby s vernosťou slúžili Božiemu ľudu. Upozornil tiež na to, že medzi hlavné výzvy pastorácie v tejto africkej krajine patrí ohlasovanie pravdy o manželstve a rodine. V závere príhovoru Benedikt XVI. vyjadril radosť z dobrých vzťahov medzi katolíkmi a moslimami a povzbudil miestnu Cirkev, aby s islamom rozvíjala úprimný dialóg vo vzájomnom rešpekte.

– lm –
All the contents on this site are copyrighted ©.